Pressmeddelande -

SoftConsult i Lund har nu i drift Kemlabsvar från Kalmar Läns Landsting till sina MedAKT användare i Kalmar Län

SoftConsult i Lund har nu i drift Kemlabsvar från Kalmar Läns Landsting till sina MedAKT användare i Kalmar Län.

Klinikerna kommer att få sina patienters alla kemlabsvar direkt importerade till journalsystemet.

Vårdpersonalen får nu tillgång till en patients kemlabsvar utan dubbelarbete. De första användarna är Riddarhusläkarna i Västervik och Minikliniken i Kalmar.

MedAKT är utvecklat med den senaste tekniken och med ett modernt användargränssnitt.

MedAKT är uppbyggt i moduler och användaren använder enbart de delar som är tillämpliga för sitt eget ansvarsområde, andra delar kan gömmas undan.

Ytterligare moduler i MedAKT: Kassamodul, Remisser, Socialstyrelsens diagnoskod, Frågeverktyg MedAKT Query, Meddelande/Påminnelser, Åtgärdskoder, E-recept, Import av labsvar, Audiometri och andra mätningar, Scanning, av t.ex remissvar, Webtidbok, Enkätfunktion.

För mer information kontakta: Bengt Westeson

Länk till DEMO av MedAKT

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • softconsult
  • medakt
  • journalsystem

Kontakter

Bengt Westeson

Försäljningschef 046-13 69 10