Skip to main content

​SoftOne Group ingår strategiskt samarbete med FDT System

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2018 10:13 CET

Håkan Lord CEO SoftOne Group och Christian Borell CEO FDT System och vvd Elon Group

FDT System och SoftOne Group ingår nu ett strategiskt samarbete med syfte att integrera FDTs butiksdatasystem med SoftOne GO Ekonomisystem bestående av redovisning, leverantör- och kundreskontra samt Elektronisk Fakturahantering för kontoret. De gemensamma kunderna erbjuds även SoftOne GO HR (Schema, Tid och Lön) som en naturlig del i SoftOne GO Molntjänst. Som ett första steg är det viktigaste att stärka kundnyttan för våra gemensamma kunder inom Elkedjan och Elon Group. Så småningom är dock tanken att gemensamt utöka marknadsandelarna inom installationsföretag och fackhandel med denna konkurrenskraftiga lösning där kunderna får så stora mervärden.

”SoftOne och FDT har viktiga gemensamma kunder och med vårt samarbete säkerställer vi att kunderna får den bästa lösningen som marknaden kan erbjuda. Det handlar om kundnytta med förenkling och ökad lönsamhet för våra gemensamma kunder” enligt Håkan Lord, CEO SoftOne Group

Integrationen sker via s k API-integration dvs sker momentant för alltid aktuell information och parterna är överens om att gemensamt investera i och förstärka lösningen i takt med krav och önskemål från gemensamma kunder. En gemensam projektgrupp och utvecklare kommer över tid att säkerställa lösningar för installationsföretag och fackhandeln som även framöver kontinuerligt skall ligga i framkant för att förenkla, effektivisera och ge möjligheten att öka lönsamheten för de gemensamma kunderna.

”Med vårt strategiska och långsiktiga samarbete kan våra gemensamma kunder känna sig trygga med sin lösning såväl i butiken som på kontoret. Med våra gemensamma resurser skall vi säkerställa att över tid kontinuerligt erbjuda våra kunder det bästa som vi med ny teknologi och säkerhet kan erbjuda.” enligt Christian Borell, CEO FDT System och vvd Elon Group

SoftOne Group är ett ledande utvecklingsbolag av Molntjänsten SoftOne GO Affärs- och HR-System. Bland kunderna märks ICA Sverige med ett stort antal anslutna ICA handlare, Elkedjan med sina anslutna medlemsföretag, Installco med sina elinstallationsföretag , etc.

Vi utvecklar och säljer lösningarna själva och stöttar våra kunder med support, konsulttjänster och outsourcing av lön. Vi erbjuder en moduluppbyggd molnlösning som erbjuder våra kunder möjlighet att välja vår helhetslösning eller separata moduler.

Våra 2 000 avtalskunder har i snitt varit kund hos oss i 13 år.

SoftOne grundades 1985 av Håkan Lord som fortfarande äger och leder företaget.
Våra 60 anställda finns på kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors. 

Om FDT

FDT System AB är ett helägt dotterbolag till Elon Group och är ett ledande utvecklings-företag runt Butiksdatasystem för fackhandel. Bland kunderna märks Elon Group, Arken Zoo, Elkedjan, LjusExperten och Husqvarna.