Skip to main content

SoftOne har tecknat avtal med ICA runt Molntjänsten SoftOne HR för ICA handlarna

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 15:47 CET

SoftOne AB (publ) har tecknat avtal med ICA Sverige AB (publ) runt SoftOnes Molntjänst SoftOne HR för Tid, Schema och Bemanning för ICA Handlarna. Tjänsten nyttjas idag av cirka 100 ICA Handlare i Sverige.

”Vi är mycket glada och stolta över samarbetet med ICA Sverige runt SoftOne HR-system för tid, schema och bemanning. Vi kommer nu att säkerställa ICAs högt ställda säkerhetskrav och uppfylla den nya EU lagstiftningen i god tid före lagens ikraftträdande. Detta kommer inte bara ICA handlarna tillgodo utan samtliga våra kunder kan känna en trygghet med SoftOne Molntjänst och SoftOne som leverantör i detta så känsliga och viktiga regelverk. ”

Håkan Lord, koncernchef SoftOne Group

”En effektivare bemanningsplanering och scheman sparar tid för bemanningsansvarig och sänker kostnaden för butiken, vilket ökar konkurrenskraften. Rätt bemanning ger också en bättre och effektivare arbetsmiljö.”

Per-Johan Åkerberg, produktägare HR-system SoftOne

Implementeringen av molntjänsten kommer att ske succesivt.Målsättningen är att det kompletta paketet skall lanseras hösten 2017.

ICA har mycket högt ställda krav på säkerhet och har tidigt förberett sig inför den nya EU lagstiftningen rörande personlig säkerhet, benämnd GDPR (General Data Protection Regulation). SoftOne har åtagit sig att uppfylla den nya lagstiftningen i god tid inför att den nya lagen träder i laga kraft fr o m 25 maj 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Torbjörn Wallén, projektledare SoftOne Sverige AB, 070-51 51 269, torbjorn.wallen@softone.se

Camilla Lindberg, Marknadskontakt SoftOne Group, camilla.lindberg@softone.se

Håkan Lord, CEO SoftOne Group, 070-2648415, hakan.lord@softone.se

SoftOne Group utvecklar och marknadsför Molntjänsten SoftOne GO för Affärs- och HR-system på den Nordiska marknaden. Molntjänsten är plattformsoberoende och kan nyttjas från valfri enhet t ex mobil, padda eller dator. I en central databas ligger informationen samlad på ett ställe och olika roller i företaget har tillgång till endast den information rollen ger rättighet till. Molntjänsten nyttjas idag av drygt 800 företag med 30.000 användare och vänder sig till mindre och medelstora företag och organisationer inom valda branscher. SoftOne är en ledande leverantör gentemot Detalj – och daglivaruhandeln. SoftOne Group omsätter idag 53 MSEK, har cirka 55 anställda och verksamheten är självfinansierad. 35% av omsättningen investeras i FoU.