Pressmeddelande -

Skövde kommun implementerar Public 360°

Skövde kommun kommer att implementera dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360° för att standardisera sina arbetsprocesser.

Software Innovations partner Lemontree har nyligen tecknat ett avtal med Skövde kommun för att implementera dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360°.

Skälet till upphandlingen var att kommunen behövde ett nytt kommungemensamt system med hög användarvänlighet och som motsvarar de nya krav som ställs på en effektiv ärendehantering. Politiker och nämnder har efterfrågat ett enklare och effektivare sätt att arbeta på samt en Skövdestandard för att få tillgång till beslutsunderlag i samband med den politiska beslutsprocessen. Dessutom ville Skövde kommun möta nutidens och framtidens medborgarkrav på god tillgänglighet och insyn gällande sina frågor och ärenden hos kommunen.

Med Public 360° kan Skövde kommun möta dessa behov och få en användarvänlig lösning för att skapa en helhet, en Skövdestandard, genom hela arbetsprocessen från inkommen/upprättad handling till gallring och arkivering. 

- Våra projektmål inom ORDO* säger att registreringen och nämndadministrationen ska fungera på alla förvaltningar samt att handläggare knutna till den politiska beslutsprocessen ska ha tillgång till handläggarstöd (workflow) via Public 360°, säger Leena Larsson projektledare på Skövde kommun.

- Det är särskilt roligt att en kommun med en så stark och tydlig vision väljer Public 360° som ett verktyg för att utveckla sin region och förverkliga sin vision 2025**, säger Anders Palm Director Sales & Marketing på Software Innovation.

 I Skövde bor drygt 50 000 invånare där Skövde kommun är en stor arbetsgivare. Totalt har kommunen ca 4 100 fast anställda samt vikarier och timanställda.

 

För mer information
Anders Palm, Director Sales & Marketing, Software Innovation Sweden AB
Tel. 08 555 123 63

Leena Larsson, Projektledare, Skövde kommun
Tel. 0500 49 81 16

* ORDO är ett projekt inom Skövde kommun. ( ORDO betyder ”Ordning och Reda” på latin).
** Vision 2025 är projekt som startades under hösten 2009 för att ta fram en gemensam vision för Skövderegionen. Läs mer på denna sida http://www.skovde.se/Kommun-Politik/Vision-2025/ 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • skövde kommun
  • standardisera arbetsprocesser
  • dokument- och ärendehanteringslösning
  • software innovation
  • medborgarkrav på god tillgänglighet

Om Software Innovation
Software Innovation är ett Skandinaviskt företag och en av de internationellt ledande leverantörerna av programvara för informationshantering, dokumentkontroll och ärendehantering. Med 25 års erfarenhet och kompetens arbetar vi målmedvetet med att leverera framtidssäkra, flexibla och användarvänliga lösningar. Vi skapar god kunskapsdelning, effektiva samarbeten, verksamhetskontroll och bättre service i privata och offentliga organisationer. Vår standardbranschlösning är byggd på Microsoft SharePoint – marknadens ledande plattform för samarbete. www.software-innovation.se 

Kontakter

Charlotta Tingshammar

Presskontakt Sales Director +46705988879