Gå direkt till innehåll
AOD filteraggregat för skärvätskor
AOD filteraggregat för skärvätskor

Nyhet -

Skärvätskor vänliga mot miljön – men inte mot människan

Med åren har skärvätskorna blivit mer och mer vänliga mot miljön, men tyvärr inte mot 
människan. Skärvätskor används i produktionsmiljöer där man bearbetar metaller till-
som till exempel vid svarvning, fräsning, borrning, slipning mm. Här frigörs olika ångor
och dimmor som innehåller farliga ämnen i kritiska koncentrationer.  

Den direkta kontakten med skärvätskor har minskat och därmed även hudbesvären,
men det är ett kvarstående problem med att skärvätskan tar sig upp i luften och
personalen andas in skärvätskedimma som kan leda till luftvägsproblem. 

Det viktigaste är att vidta åtgärder vid själva källan. Skärvätskedimma får inte spridas i
lokalerna eller komma upp i ventilationssystemet så att det bildas pölar som läcker över
i tilluften. Då sprids den ut på arbetsplatsen igen.

Med luftreningsaggregaten i AOD-serien kan man snabbt och enkelt sätta in åtgärder för 
en bättre arbetsmiljö. Med högpresterande fläktar suger luftreningsaggregatet AOD 200
upp den förorenade luften ifrån den anslutna bearbetningsmaskinen och filtrerar luften.
Luftreningsaggregaten i AOD-serien har en låg ljudnivå, en kompakt design och en låg
strömförbrukning. Luftreningsaggregaten i AOD-serien är enkla att ansluta, sköta och
underhålla. I serien AOD finns även ett specialaggregat med explosionsskyddad mellan-
trycksfläkt (nödvändigt vid användning av t.ex Etanol). 

Används endast alkoholbaserade vätskor så kan varianten ACD-220 EX vara lämpligare. 

Kontakta oss så hjälper vi er med vägledning för att hitta rätt aggregatserie.   

ULT AG - the first-class vendor of air technology solutions

Återförsäljare 
SOLECTRO AB
www.solectro.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Karoline Ljung

Presskontakt +46 (0)40 53 66 23

Relaterat innehåll

Leverantör av CNC-maskiner, lineära enheter, aluminiumprofiler, gejder, motorer, PCB-prototyping, CNC-fräsverktyg samt Dentalfräsverktyg och Dentalfräsmaskiner CAD/CAM

Solectro AB har ett brett kunskapsområde och verksamheten omfattas av försäljning och service av CNC-maskiner, tjänster och komponenter inom automation, CNC-fräsverktyg, PCB-prototyping samt dentalverktyg och Dentalfräsmaskiner CAD/CAM. Vi hjälper er med utveckling och byggnation av kundanpassade maskiner, specialmaskiner och komplettlösningar.

Solectro AB
Tenngatan 6-8
234 35 LOMMA
Sverige