Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökad vaksamhet vid bilbränder

Antalet anmälda bilbränder i Sverige ökar kraftigt. Enligt både polis och flera försäkringsbolag handlar det ofta om bedrägeriförsök. Hos Solid Försäkringar upplevs antalet anmälda bilbränder som stort i förhållande till antalet bilförsäkringar. Därför granskas nu dessa skadeanmälningar hårdare.

Solid Försäkringar utreder nu samtliga bilskadeanmälningar som har med bränder att göra och inför en rad åtgärder för att minska bedrägeriutbetalningar.

-       Vi har ett stort förtroende från våra försäkringstagare att förvalta inbetalda premier på bästa sätt. Därför måste vi säkerställa att skadeutbetalningar görs korrekt och inte felaktigt går till konstruerade och framkallade försäkringsfall, säger Michael Bergh, VD Solid Försäkringar.

Vid en bilbrand kan försäkringstagaren lösa in bilen mot kontantersättning, något som är en starkt bidragande faktor vid ett bedrägeri. Solid Försäkringar inför därför en förändring i ersättningen som innebär att försäkringstagaren i första hand kommer att få ersättning med ett likvärdigt fordon, inte med kontantersättning.

-       Utredningsmässigt tar Solid Försäkringar ett större grepp vid anmälningar om bilbränder. Vi tar en personlig kontakt med försäkringstagaren och besöker skadeplatsen. Till vårt förfogande har vi externa specialister som t ex brandtekniker. Vi kommer även att annonsera i tidningar efter tips om bedrägerier. Vid brottsmisstanke gör vi alltid en polisanmälan, säger Annika Nyremark och Bo Sonesson, utredare Solid Försäkringar.

Solid Försäkringar har satt upp en särskild mailadress och telefonnummer för att få in tips om misstänkta försäkringsbedrägerier.

Tipsa våra utredare om försäkringsbedrägerier

E-post tips@solidab.se

Telefon: 042-623 61 02 alternativt 042-623 61 03.

Ämnen

Taggar


För mer information
Magnus Axelsson, presskontakt:  042- 450 33 16 eller 0736-44 33 16, press@solidab.se

Solid Försäkringar – ovanligt okrångliga försäkringar

Solid Försäkringar erbjuder okrångliga försäkringar som ska vara lätta att förstå, lätta att köpa och lätta att använda. Vi är ett enkelt, ärligt och kvicktänkt försäkringsbolag som har sina rötter i den skånska myllan. Sedan starten 1993 har vi haft vårt huvudkontor i Helsingborg. Solid Försäkringar är ett av Sveriges snabbast växande försäkringsbolag med verksamhet i Sverige, Norden och delar av Europa. Solid Försäkringar ingår i Resurs Gruppen. 2010 uppgick Solid Försäkringars omsättning till 1,1 miljard kronor.

Solid Försäkringar, Box 22068, 25022 Helsingborg. Telefon: 042-38 21 00. Fax: 042-38 20 80 Hemsida: www.solidab.se

Presskontakt

Petra Edvinsson

Petra Edvinsson

Presskontakt PR Manager

Relaterat material