Sollefteås nya friskvårdsanläggning väcker nationellt intresse

Pressmeddelande -

Sollefteås nya friskvårdsanläggning väcker nationellt intresse

Sollefteå kommun använda sig av en så kallad konkurrenspräglad dialog inför byggnationen av en ny friskvårdsanläggning. En form av upphandling som är relativt ovanlig och som har väckt stort intresse nationellt.

Kommunchef Bengt-Åke Biller har bland annat besökt Kammarkollegiet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att berätta om upphandlingsformen.

Kontakt:
Kommunchef
Bengt-Åke Biller
070- 39 44 622 
 
Konkurrenspräglad dialog är ett nytt upphandlingsförfarande som införs från och med 2010-07-15. Konkurrenspräglad dialog kan användas inom hela LOU:s tillämpningsområde, det vill säga för kontraktsvärden över och under tröskelvärdena. Förfarandet är lämpligt när kontraktet är särskilt komplicerat och där öppet, selektivt respektive förenklat förfarande eller urvalsförfarande inte medger tilldelning av kontrakt. Avsikten är att förfarandet ska vara flexibelt och garantera såväl konkurrens mellan de ekonomiska aktörerna som den upphandlande myndighetens behov av att diskutera alla synpunkter på kontraktet med varje enskild anbudssökande.

Sammanställt av Charlotte Göransson, informatör Sollefteå kommun

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Sollefteå

Sollefteå - en kraftfull kommun!

Presskontakt

Charlotte Göransson

Charlotte Göransson

Presskontakt Informatör Press, media och information 0620-68 21 03