Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Företagarna nöjdare med Sollentuna kommun

Sollentuna tar ett historiskt kliv framåt i den så kallade NKI-undersökningen som mäter företagarnas nöjdhet med kommunens myndighetsutövning gällande anmälan, ansökan och tillsyn. Sollentuna kommuns sammantagna NKI-värde ligger på 79. På sex år har Sollentunas NKI ökat med tio enheter.

- Vi har arbetat målmedvetet och strategiskt med att öka nöjdheten med kommunens stöd till företagarna och nu ser vi att det har gett goda resultat. Från kommunens sida måste vi alltid vara lyhörda för företagens behov av snabb och professionell service, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan tre år tillbaka mäts även nöjdheten med kommunernas upphandling. Det redovisas i ett eget index; Nöjd Upphandlings-Index (NUI). I både NKI- och NUI-mätningen uppnår Sollentuna år 2023 en nivå över 70 inom samtliga områden, vilket anses vara ett högt resultat. Sollentunas genomsnittliga resultat är i år på 79 enheter, vilket i mätningen angränsar till nivån för mycket hög NKI (80). På sex år har Sollentunas genomsnittliga NKI ökat med tio enheter.

Undersökningen, som Stockholm Business Alliance och Sveriges Kommuner och Regioner ligger bakom, genomförs årligen i hela landet och redovisar ett så kallat Nöjd Kund-Index (NKI) med en skala från 0 till 100 för varje myndighetsområde. Lokala företagare som under året haft kontakt med kommunen får bedöma myndighetsområdena utifrån ett antal serviceområden: information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Bygglov och miljö- och hälsoskydd utmärker sig i årets undersökning

Bygglov når ett NKI på 80, vilket är långt över genomsnittet i Stockholms län och riket i stort. Miljö- och hälsoskydd når sin högsta nivå sedan mätningarna startade 2012 med ett NKI på 79. Värt att notera är också att brandskydd och livsmedelskontroll fortsätter att ligga stabilt på NKI över 80.

Läs hela rapporten på SKR:s webbplats

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Moa Ledin

Moa Ledin

Presskontakt Presschef Pressfrågor, extern kommunikation 08-5792 16 08
Sollentuna kommun
Turebergshuset, Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Sverige