Gå direkt till innehåll
Trygghetsvandring i Rotebro
Trygghetsvandring i Rotebro

Nyhet -

Gemensamma krafter för ökad trygghet och trivsel i Rotebro

Representanter från Sollentuna kommun, lokalpolisen, Brandkåren Attunda, fastighetsägare och andra aktörer samlades i centrala Rotebro för en gemensam trygghetsvandring i Rotebro. Aktiviteten arrangerades av representanternas gemensamma forum, BID Rotebro.

BID Rotebro är ett samarbete mellan Sollentuna kommun, polisen, Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter AB, John Mattson och andra aktörer som verkar i området. Samarbetet syftar till att stärka tryggheten och attraktiviteten i Rotebro för att området ska bli ett ännu bättre område att bo, besöka och verka i. Under gårdagens trygghetsvandring, som är en av flera aktiviteter som BID Rotebro avser att genomföra, tittade deltagarna bland annat på belysning, buskage, klotter, nedskräpning och annat som kan skapa otrygghet. Anteckningar och bilder kommer sedan att gås igenom för att se hur det kan åtgärdas på bästa sätt.

- Lokal samverkan mellan fastighetsägare är ett effektivt sätt att åstadkomma en trygg och trivsam boendemiljö. Alla vill spela en aktiv roll i att utveckla området i en positiv riktning, tillsammans skapar vi ett tryggt och trevligt Rotebro, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

BID – Boende, Integration och Dialog

Medlemmarna i BID Rotebro arbetar för att stärka tryggheten och attraktiviteten i Rotebro. Syftet är också att främja ett gott samarbete mellan fastighetsägare och andra aktörer i området, skapa en positiv utveckling i lokalsamhället när det gäller handel och service, kommunikationer, trafikmiljö och fysisk miljö. Under 2024 kommer verksamheten att inriktas mot fem områden som ska bidra till att Rotebro blir ett bättre område att bo, besöka och verka i: trygghet och säkerhet, gemenskap och trivsel, kommunikation, utemiljö samt stadsutveckling.

Förkortningen BID står i Sverige för Boende, Integration och Dialog (internationellt står förkortningen för Business Improvement District). Initiativet är ett sätt att organisera samverkan mellan fastighetsägare och offentliga aktörer.

BID Rotebro är Sollentunas andra samarbete i denna form. Sedan 2021 finns även BID Tureberg som består av flera fastighetsägare i Tureberg, Polisen och Sollentuna kommun.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Moa Ledin

Moa Ledin

Presskontakt Presschef Pressfrågor, extern kommunikation 08-5792 16 08

Sollentuna kommun
Turebergshuset, Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Sverige