Gå direkt till innehåll
Nytt avtal mellan Sollentuna kommun och Möjligheternas Plats

Nyhet -

Nytt avtal mellan Sollentuna kommun och Möjligheternas Plats

Den 12 februari beslutade kommunstyrelsen i Sollentuna om att ingå ett så kallat IOP (Idéburet offentligt partnerskap) mellan Sollentuna kommun och föreningen Möjligheternas Plats. Syftet är att förhindra att barn, ungdomar och unga vuxna hamnar i en destruktiv livsmiljö.

IOP är en partnerskapsmodell mellan den idéburna och den offentliga sektorn. Syftet med IOP är att skapa samarbeten med de idéburna organisationerna för att dessa tillsammans med kommunen ska lösa en samhällsutmaning.

- Möjligheternas Plats har under lång tid stöttat ungdomar med att hitta vägar till utbildning och jobb. Med IOP-avtalet skapar vi förutsättningar för långsiktighet och tydliggör förväntningarna för att fler unga ska hitta rätt plats i samhället, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Målet är att fler barn och ungdomar ska vara föreningsaktiva och ta del av det kultur- och fritidsutbud som finns i kommunen, samt att fler unga ska få en stärkt tilltro till den egna förmågan och studera eller få en anställning.

- Möjligheternas plats gör ett viktigt arbete för att främja gemenskap och föreningsliv. Vi är glada över att kroka arm med dem och tillsammans arbeta för att göra Tureberg och Sollentuna till en ännu tryggare plats, säger Thomas Nyman (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Om Möjligheternas Plats

Möjligheternas Plats är en ideell förening som bildades 2013. Ändamålet med föreningens verksamhet är att på olika sätt ge stöd och trygghet till människor som befinner sig i någon form av utanförskap. Verksamheten stöttar ungdomar som varken arbetar eller studerar och guidar unga vuxna med målet att hitta en meningsfull sysselsättning.

De verksamheter som Möjligheternas Plats förbinder sig att bedriva i enlighet med överenskommelsen är:

  • Mötesplats (kvällsverksamhet)
  • Självledarskapsutbildningar
  • Aktiv fritid
  • Karriärvägledning

Kommunen åtar sig att finansiera ovanstående verksamhet med 1 450 000 kr per år under tre år.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Moa Ledin

Moa Ledin

Presskontakt Presschef Pressfrågor, extern kommunikation 08-5792 16 08

Sollentuna kommun
Turebergshuset, Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Sverige