Gå direkt till innehåll
Sollentunas högsta bostadshus - klart för byggstart

Nyhet -

Sollentunas högsta bostadshus - klart för byggstart

Sollentunas kommunfullmäktige godkände på torsdagen försäljningen av fastigheten Traktören 16 vid nya Malmplan till AB Borätt. Fastigheten är en del av de nya kvarter som växer fram på det område i södra Tureberg där Sollentunamässan tidigare låg.

Ture torn, som är en del av det nya kvarteret, kommer att omfatta 20 våningar och blir det hittills högsta bostadshuset i Sollentuna. Första inflyttning beräknas kunna ske från hösten 2026 i de lägre delarna av kvarteret.

- Det är mycket glädjande att vi gjort klart med markförsäljningen och att produktionen av de nya kvarteren vid Malmplan kan komma vidare. De nya kvarteren är en viktig del i arbetet med att vidareutveckla centrala Sollentuna och Tureberg. Allt med målet att bidra till en ännu mer trivsam, trygg och färgstark stadsmiljö med handel, kommunikationer mitt i Sollentunas hjärta, säger Britt-Inger Kajnäs (M), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

  AB Borätt och Seniorgården, som ägs av JM AB, kommer redan under mars att ta det första spadtaget.

  Utöver köpavtalet har Sollentunas kommunfullmäktige även godkänt ett genomförandeavtal med AB Borätt.

  Här beskrivs bland annat att fastigheten utöver en högre del kommer att bestå av en lägre del. Totalt ingår cirka 20 000 kvadratmeter med plats för cirka 220 bostadsrättslägenheter, varav cirka 25 procent blir seniorbostäder enligt Seniorgården AB:s koncept.

  Utöver bostäderna kommer fastigheterna att innehålla cirka 500 kvadratmeter lokalytor samt 930 kvadratmeter som kan komma att utnyttjas som tillkommande bostäder alternativt lokaler.

  Markanvisningstävling 2017-2018

  Försäljningen till AB Borätt grundar sig på den markanvisningstävling som Sollentuna kommun genomförde åren 2017-2018. AB Borätt och Seniorgården AB, dotterbolag till JM AB, utsågs då till vinnare och parterna tecknade därefter ett markanvisningsavtal.

  På grund av det försämrade marknads- och konjunkturläget under 2022-2023 kunde inte AB Borätt och Seniorgården AB fullfölja köpet av fastigheten med de villkor som ställdes i tävlingen och markanvisningsavtalet. Kommunen valde därför att avsluta förhandlingen och har nu istället förhandlat fram nya köp- och genomförandeavtal för fastigheten Traktören 16. Här ingår regleringar som är bättre anpassade till dagens marknadsläge.

  Försäljningen är villkorad med produktionsstart under år 2024 och genererar en intäkt till kommunen om totalt närmare 150 000 miljoner kronor, inklusive gatukostnadsersättning.

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kontakter

  Moa Ledin

  Moa Ledin

  Presskontakt Presschef Pressfrågor, extern kommunikation 08-5792 16 08

  Sollentuna kommun
  Turebergshuset, Turebergs torg 1
  191 86 Sollentuna
  Sverige