Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

30-procentig minskning av ohälsan och ökad trivsel på jobbet

Idag presenteras den medarbetarenkät som nyligen genomförts i Sollentuna kommun. Redan när motsvarande enkät genomfördes våren 2004 var resultatet mycket bra – nu är det ännu bättre. – Det är smått fantastiska resultat. 85 % uppger att de trivs på sin arbetsplats och 77 % skulle rekommendera en god vän att söka arbete på sin arbetsplats, säger Ulf Bergh, kommundirektör. 74 % av kommunens anställda, 2.144 personer, har svarat på enkäten som genomförts av undersökningsföretaget Fürst Scandinavian Research. Trenden är positiv inom alla områden. Det totala medarbetarindexet där frågor angående kommunens organisation, cheferna, medarbetarskapet, utveckling och lärande, arbetsmiljö samt delaktighet och samverkan ingår har gått upp från 71 % till 75 %. Kommunens medarbetare blir också allt friskare. Sedan 2002 har sjukfrånvaron bland personalen minskat med 30 % och under 2005 hade 47 % av medarbetarna inte en enda sjukdag. Detta är resultatet av ett idogt arbete med att minska ohälsotalen. 2002 ställde fullmäktige upp målet att sjukfrånvaron skulle minska med 30 % på tre år. Sedan dess har personalenheten och cheferna i kommunen tillsammans jobbat med frågan. Några exempel är att det nu finns en tydlig rehabiliteringsprocess som anger vem som ansvarar för vad. Cheferna får också kontinuerlig handledning i rehabiliteringsfrågor. – För att komma till rätta med ohälsa måste man jobba långsiktigt och på bred front. Tillsammans med företagshälsan har vi bland annat säkerställt att vi har en systematik i vårt arbetsmiljöarbete. Vi har också arbetat med olika projekt för att minska såväl de korta som långa sjukskrivningarna, säger Anders Callermo, personalchef. Det finns dock två personalgrupper där sjukskrivningarna är högre än i andra grupper och där man kommer att jobba vidare med riktade insatser, det är förskollärare och barnskötare. Kontaktpersoner: Ulf Bergh, kommundirektör, tel. 08-579 216 34 Anders Callermo, personalchef, tel. 08-579 214 29

Ämnen

Regioner

Kontakter

Moa Ledin

Moa Ledin

Presskontakt Presschef Pressfrågor, extern kommunikation 08-5792 16 08
Sollentuna kommun
Turebergshuset, Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Sverige