Gå direkt till innehåll
Våren 2023 öppnar höghöjdsbanan vid Edsbergs sportfält i Sollentuna.
Våren 2023 öppnar höghöjdsbanan vid Edsbergs sportfält i Sollentuna.

Pressmeddelande -

Höghöjdsbana byggs vid Edsbergs sportfält

Testa din förmåga på lite högre höjder. Det blir möjligt 2023 när Sollentuna får sin första höghöjdsbana. Det blev klart när Sollentunas kommunstyrelse godkände ett arrendeavtal med det företag som ska bygga och driva banan intill Edsbergs sportfält.

Edsbergs sportfält kompletteras nu med ytterligare en aktivitetsmöjlighet när en höghöjdsbana bland träden intill konstgräsplanerna på Edsbergs sportfält står klar våren 2023.

En höghöjdsbana är en slags hinderbana uppe i träden som består av plattformar och hinder som man ska klättra, balansera eller svinga sig över till nästa träd och plattform.

Anläggningen kommer att bestå av fyra vanliga banor och två introduktionsbanor, en kiosk, en personalstuga, ett förråd samt några flyttbara toaletter. Totalt omfattar banans område cirka 9000 kvm.

Bakom förslaget till beslut står kommunens naturvård, näringslivsenheten samt med kultur och fritidskontoret.

- En höghöjdsbana är ett välkommet inslag i området mellan Edsberg och Väsjön. Jag hoppas att aktiviteten lockar fler besökare till Sollentuna och skapar fler arbetstillfällen under sommarhalvåret, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Varsamhet mot träd

I det avtal som kommunen tecknat med arrendatorn Upzone Äventyrsparker AB finns krav på att de i sin verksamhet ska främja jämställhet och mångfald i fråga om kön, ålder och funktionshinder. Barn och skolgrupper ska erbjudas rabatterat pris.

Fästanordningar för plattformar ska utformas med minsta möjliga skada på de träd som bedömts lämpliga för ändamålet och kontrolleras regelbundet av kommunen.

Området kommer inte att vara inhägnat utan fullt öppet för allmänheten. När personal inte finns på plats kommer banorna att vara låsta stängda av säkerhetsskäl.

- Sollentuna och dess natur är vackert från alla håll. Men att på detta sätt få se naturen som från ovan, vuxen som barn, bidrar på ett välkommet sätt till det utbud vi har av aktiviteter, säger Thomas Nyman (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Öppnas till påsk

Höghöjdsbanan, som beräknas att öppna till påsken 2023, kommer att drivas av företaget Upzone Äventyrsparker AB, som idag har höghöjdsbanor på 11 platser i Sverige. Anläggningen i Edsberg blir företagets första i Stockholmsområdet.

- Vi ser fram emot vår första etablering i stockholmsområdet och är glada att vi får möjlighet att driva vår verksamhet på plats där aktivitet och friluftsliv har hög prioritet. Vår ambition är att vi ska kunna bidra till att locka ännu fler natur och friluftsområdena kring Edsberg och Väsjön i Sollentuna, säger Tamara Olofsson, som är VD för Upzone.

Bolaget beräknar att i snitt ha ca 50-70 besökare samtidigt under sina öppettider som är mars/april till oktober. En personalstyrka på 7-12 personer kommer då att behövas. Målgruppen för verksamheten är familjer, skolklasser samt övriga grupper.

Mer information om höghöjdsbanan i Sollentuna publiceras på upzone.se och sollentuna.se inom kort.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Henrik Thunes (M)

Henrik Thunes (M)

Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Moderaterna, ordförande i Sollentuna Stadshus AB Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Moderaterna, ordförande i Sollentuna Stadshus AB 08-579 210 00
Thomas Nyman (KD)

Thomas Nyman (KD)

Kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Kristdemokraterna, ordförande i kultur- och fritidsnämnden Kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Kristdemokraterna, ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Sollentuna kommun
Turebergshuset, Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Sverige