Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Idrotts- och föreningsengagemang premieras

Claes Ivan Östberg, Sollentuna kanotsällskap och Ulf Lennartsson, Sollentuna sportdykarklubb, har tilldelats Sollentuna kommuns föreningsledarstipendier 2004. Kommunen delar årligen ut stipendier till två föreningsledare som enligt reglerna för stipendiet ”utfört värdefull ledargärning inom Sollentuna kommun”. Det ena stipendiet ska alltid gå till en ledare som särskilt befrämjat kvinnlig ungdomsverksamhet. Stipendierna uppgår till vardera 5.000 kronor. Claes Ivan Östberg får stipendiet för att han medverkat till att kanotklubben är en av landets största kanotklubbar med aktiviteter som i stor utsträckning attraherar tjejer. Ulf Lennartsson tilldelas stipendiet för den värdefulla ledargärning han utfört inom klubben under en lång följd av år genom att bidra till att utveckla bland annat ungdomsverksamheten till en av Stockholms läns största sportdykarlubbar. 2000 inrättade fritidsnämnden ett premium till initiativtagare inom nämndens verksamhetsområde. De personer som utses ska enligt reglerna för premiet ”på eget initiativ och på ett utmärkande och kreativt sätt utfört en prestation som gynnat kommunen”. Kultur- och fritidsnämndens motivering till valet av initiativtagare är följande: Gola Mahram för att med engagemang och styrka ha tagit initiativ till och genomfört Kulturens dag. Gola Mahram har med sin entusiasm fått många kulturaktiva i Sollentuna att gemensamt genomföra Kulturens dag. Premiebeloppet är 5.000 kronor. Krister Sandström, FC Näckan och Alf Buhre, Helenelunds IK Fotboll, för deras engagerade insatser för att få till stånd projektet ”Tre Planer – mot en grönare framtid för våra barn och ungdomar”. Målet med projektet är att genom sponsring få konstgräs på Helenelunds IP vilket gynnar utvecklingen av ungdomsfotbollen. Premiebeloppet är 5.000 kronor vardera. Kultur- och fritidsnämnden delar dessutom ut diplom för lovvärda insatser inom nämndens verksamhetsområde. För 2004 delas diplom ut till följande personer: Farsor och Morsor - för deras stora och varma engagemang för Sollentunas ungdomar. Björg Farstad Eriksson, utställningen ”Barn av samma jord”, – för ett kulturövergripande arbete med barn för att främja förståelse för att vi alla är ”Barn av samma jord”. Erik Fredriksson och Jonathan Askesjö, Sollentuna Budoklubb, – för deras stora engagemang för ungdomarna i Sollentuna Budoklubb och för sina egna tävlingsinsatser. Jan Svensson, ordförande och tränare i Turebergs Basketklubb, – för att även ha tagit på sig rollen som sammankallande för den aktionsgrupp som arbetar med ”Handslaget” i Sollentuna kommun. Utmärkelserna delas ut tisdag den 14 december kl.19.00 på Edsbergs slott. För ytterligare information om de premierade, kontakta Barbro Norberg, se nedan. Kontaktpersoner: Barbro Norberg, nämndsekreterare kultur- och fritidskontoret, tel. 08-579 215 92 Anna von Essen (c), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tel. 073-915 26 60

Ämnen

Regioner

Kontakter

Moa Ledin

Moa Ledin

Presskontakt Presschef Pressfrågor, extern kommunikation 08-5792 16 08
Sollentuna kommun

Turebergshuset, Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Sverige