Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

John Mattson förvärvar hyresrätter i Rotebro och Rotsunda

Nu är det klart att John Mattson Fastighetsföretagen AB förvärvar de hyresrätter i Rotebro och Rotsunda i Sollentuna som varit ute till försäljning under hösten. John Mattson äger idag drygt 2250 hyresrätter belägna på Lidingö och har en långsiktig strategi att förvärva hyresrätter i storstockholmsområdet.

Sollentuna kommunfullmäktige tog i december 2016 beslut om att sälja omkring 2000 av Sollentunahems lägenheter. Hyresrätterna kommer att säljas av Sollentuna Stadshus AB och ske i tre etapper. Under hösten har hyresrätterna i den första etappen, som rör 541 av Sollentunahems bestånd i Rotebro och Rotsunda, varit ute för försäljning. Idag, torsdag, tecknade Sollentuna Stadshus AB avtal med fastighetsbolaget John Mattson om att förvärva hyresrätterna. John Mattson äger idag drygt 2250 hyresrätter belägna på Lidingö och har en långsiktig strategi att förvärva hyresrätter i Stockholmsregionen, i lägen med bra utvecklingsmöjligheter och goda kommunikationer.

- Det är mycket glädjande att vi får in en aktör med gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och en tydlig affärsidé om att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter. Därutöver har de stort fokus på social hållbarhet och att skapa levande och attraktiva bostadsområden i samverkan med kommun, näringsliv och andra intressenter, säger Henrik Thunes (M), ordförande i Sollentuna Stadshus AB.

De bud som kommit in under hösten har utvärderats utifrån ett antal kriterier. Bland annat ska köparen kunna visa på en affärsstrategi avseende långsiktigt ägande. Köparen ska även kunna visa upp tidigare referensaffärer som visar på detta. Andra kriterier har exempelvis varit att köparen ska ha finansiell styrka, påvisa nuvarande miljöarbete och hur fastigheterna ska förvaltas. Köparen ska även aktivt delta i det trygghetsarbete som finns inom kommunen.

John Mattson Fastighetsföretagen AB har visat ett tydligt engagemang och fokus på ett socialt och trygghetsskapande arbete, och ett samverkansavtal kring bostadssociala och trygghetsskapande frågor har tecknats. John Mattson tar även över nuvarande boinflytandeavtal.

- Fastighetsportföljen passar väl in i vår förvaltningsmodell, vi ser en långsiktig potential i beståndet och vi ser fram emot att erbjuda de boende en fortsatt god livsmiljö. Vi ser också fram emot ett gott samarbete med Sollentuna kommun, säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

Underliggande fastighetsvärdet uppgår till 800 mkr. Säljare är Sollentuna Stadshus AB. Svefa har varit Sollentuna kommuns transaktionsrådgivare och Foyen har varit legal rådgivare i processen. Tillträde av fastigheterna är 4 maj 2020.

Läs mer om John Mattson Fastighetsföretagen AB https://www.johnmattson.se/

Bakgrund
Sollentuna kommunfullmäktige tog 15 december 2016 beslut om att sälja omkring 2000 av Sollentunahems lägenheter. Att sälja en del av kommunens hyresbestånd bidrar med resurser för att bygga 1 500 nya kommunala hyresrätter och till investeringar i bland annat skolor, förskolor och omsorgsfastigheter och annan infrastruktur. Det behövs för att möta den växande befolkningen och för att kommunen ska ha en bostadsmarknad med olika upplåtelseformer för att passa invånarnas olika livssituationer. Sollentunahems styrelse beslutade den 22 maj 2017 vilka bostäder som ska säljas. https://www.sollentunahem.se/globalassets/media/fissionen/170522-fastighetsfordelning-webb.pdf

I samband med att en ny organisationsstruktur för kommunens bolag bildades, tog det nybildade bolaget Sollentuna Stadshus AB över det formella ägandet av de bostäder som ska säljas. Bostäderna grupperades i tre underliggande bolag; Sollentunafastigheter 1, Sollentunafastigheter 2 och Sollentunafastigheter 3.

I mars 2019 tog Sollentuna Stadshus AB beslut om att försäljningen av bostäderna ska ske i tre etapper uppdelade på tre år; 2019, 2021 och 2023. Under hösten 2019 har bostäderna i den första etappen varit ute till försäljning.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Henrik Thunes (M)

Henrik Thunes (M)

Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Moderaterna, ordförande i Sollentuna Stadshus AB Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Moderaterna, ordförande i Sollentuna Stadshus AB 08-579 210 00
Per Törnvall

Per Törnvall

Kommundirektör 08-579 220 55
Sollentuna kommun
Turebergshuset, Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Sverige