Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kulturstipendier och diplom 2004

Kultur- och fritidsnämnden har nu beslutat vilka som föräras 2004 års stipendier och diplom. Kulturstipendierna tilldelas Daniel Sjölin, författare, Tomas Janzon, musiker och Liakat Hossain, översättare. Sollentuna kommuns kulturstipendier, sammanlagt 36.000 kr Stipendierna är avsedda att stödja och stimulera förtjänstfull konstnärlig verksamhet, bildningsverksamhet och kulturminnesvårdande verksamhet. Stipendierna tilldelas: Daniel Sjölin, författare, 12.000 kr Daniel Sjölin, uppvuxen i Sollentuna, ung författare och kritiker som givit ut två romaner med motiv från Sollentuna. Hans senaste bok Personliga pronomen har fått stor uppmärksamhet och bland annat beskrivits som ”…skoningslös nutida klasskildring…” (DN 25/10-04). Daniel Sjölin är också redaktör för Lyrikvännen, kritiker i Svenska Dagbladet och undervisar i Litterärt skapande vid Stockholms universitet. Stipendiet har han sökt för att kunna skriva en tredje och avslutande bok om sin uppväxttid i Sollentuna. Tomas Janzon, musiker, 12.000 kr Tomas Janzon, musiker och kompositör uppvuxen i Sollentuna, där han fick sin musikaliska grund i Sollentuna kommunala musikskola. Tomas Janzon spelade redan som 13-åring i Sollentunas kammarorkester Collegium Musicum och senare också i Sollentuna orkestersällskap. Tomas Janzons instrument är idag gitarr och efter avslutade studier vid Musikhögskolan i Stockholm har han vidareutbildat sig i USA. 2000 tog han en MM Master examen i klassisk gitarr vid University of Southern California. Tomas Janzon återvänder varje år till Sverige för att delta i festivaler, workshops och konserter. Stipendiet har han sökt för att få bidrag till studier och fortsatt komponerande av musik som relaterar till amerikansk jazzmusik, europeisk konstmusik och svensk folkmusik. Liakat Hossain, översättare, 12.000 kr Liakat Hossain kom till Sverige som gäststudent 1981 och är nu bosatt i Sollentuna. Han har en magisterexamen i litteratur från University of Chittagona i Bangladesh, men arbetar i Sverige på posten i Tomteboda. På sin fritid översätter Liakat Hossain svenska barnböcker till bengali och är chefredaktör för den bengaliska tidningen Papkkrama. Han började översätta barnböcker 2000 och några av de böcker som nu finns att läsa på bengali är Alla vi barn i Bullerbyn, Emil i Lönneberga, Lotta på Bråkmakargatan och en antologi med nordisk lyrik. Liakat Hossain har sökt stipendiet bland annat för sitt arbete med att översätta Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige till bengali. Släkten Rudbecks stipendium, 10.000 kr Stipendiet instiftades av Sollentuna kommun på friherre Reinhold Rudbecks 80-årsdag för att hedra hans insatser för Sollentuna. Ändamålet med stipendiet är att stimulera och stödja lokalhistorisk forskning med anknytning till Sollentuna. Stipendiet tilldelas: Ellinor Pettersson, är uppvuxen i Sollentuna och nyutbildad trädgårdsmästare vid Biodynamiska utbildningen, Rudolf Steinerhögskolan i Järna. Hon har under våren och sommaren 2004, som en del av sitt examensarbete, rustat upp och dokumenterat trädgården kring Klasroskolan i Häggvik. Projektet finns beskrivet i uppsatsen ”Om 1800-talets allmogeträdgårdar och skolträdgårdar samt dokumentering av Klasroskolan, en 1800-talsträdgård i nutid”. Ellinor Pettersson får stipendiet för ett enastående arbete med att rusta upp, återställa och dokumentera den tvåhundraåriga trädgården kring Klasroskolan. Sofiapriset Sofiapriset är kulturnämndens hedersbelöning för insatser inom kulturområdet. Utmärkelsen består av en kopia av en sköld från 1766 med Sofia Magdalenas initialer. Skölden ingick i en äreport som mötte kronprins Gustav och Sofia Magdalena på gränsen till Sollentuna under deras eriksgata genom Sverige. Sofiapriset tilldelas: Barbro Zachrison för hängivna insatser för att sprida kultur till många människor i Sollentuna. Barbro Zachrison har bland annat varit ledare för pensionärsföreningen Tunasols kulturcirkel i tio år och under den tiden genomfört ungefär 140 kulturprogram. Barbro Zachrison engagerade sig också stort för Amorina Recitals-konserterna. Hanne Kirkerud för mångårigt engagemang i Sollentunas kulturliv och för sitt arbete som ordförande och sammanhållande kraft i Föreningen Artister i Sollentuna, FAS. Byggnadsvårdsdiplomet Diplomet instiftades av kulturnämnden 1990 och delas varje år ut till person, organisation eller företag som vårdat och bevarat äldre byggnader, byggnadsmiljöer eller hantverkstekniker, anpassat nybebyggelse eller på annat sätt främjat byggnadskulturen i Sollentuna. Diplomet tilldelas: Merck, Sharp & Dohme (Sweden) AB för flytt och renovering av Direktörsvillan i Roteberg. Byggnaden uppfördes som direktörsbostad för Wesströms verktygsfabrik omkring 1900. Då byggnaden inreddes till kontor förstördes interiören kraftigt och exteriören förvanskades. Då MSD behövde expandera låg Direktörsvillan i vägen. Lösningen innebar en kortare flytt inom tomten samt en fullständig renovering både in- och utvändigt. Interiören återskapades och fasaden återfick en tidstypisk färgsättning. Byggnaden som ska fungera som konferenslokal är nu den bäst bevarade i sitt slag i Sollentuna. Bostadsrättsföreningen Solhjulet i Edsberg för ett föredömligt kulturhistoriskt inriktat förvaltande av föreningens byggnadsbestånd. Föreningen har på ett föredömligt och närmast unikt sätt förstått de kulturhistoriska värdena i en förhållandevis modern bebyggelse. Helheten är summan av alla detaljer, något man till fullo tagit fasta på. Skyltar, portar, gatunummerskyltar m.m. följer ursprungliga ritningar vilket förhöjer områdets kulturhistoriska värde avsevärt. Stipendierna kommer att delas ut i samband med nämndens stipendieutdelning på Edsbergs slott tisdag den 14 december kl. 19.00. För ytterligare information om stipendiaterna, kontakta Carin Lenneby Björlin, se nedan. Kontaktpersoner: Carin Lenneby Björlin, sakkunnig kultur- och ungdomsfrågor, tel. 08-579 214 11 Anna von Essen (c), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tel. 073-915 26 60

Ämnen

Regioner

Kontakter

Moa Ledin

Moa Ledin

Presskontakt Presschef Pressfrågor, extern kommunikation 08-5792 16 08
Sollentuna kommun
Turebergshuset, Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Sverige