Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytt introduktionsprogram för unga i behov av extra stöd

Nu utökar Rudbeck gymnasieskola sitt utbud av introduktionsprogram för unga som saknar gymnasiebehörighet. I augusti startar ett introduktionsprogram med inriktning specialpedagogisk verksamhet. Den vänder sig till elever med funktionsvariation med dokumenterat behov av omfattande stöd.

Målet med introduktionsprogrammen är att bli behörig till gymnasiet, förberedas för annan utbildning eller arbete.

– Det känns fantastiskt att vi kan starta upp denna specialpedagogiska inriktning för att möjliggöra att fler unga att genomföra våra introduktionsprogram anpassat efter deras behov. Eleverna kommer gå i lugna lokaler med mindre grupper med nära till stöttande vuxna som finns tillhands under hela skoldagen, säger Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Efterlängtat alternativ i egna hemkommunen

Sollentuna kommun har inte haft någon liknande gymnasieverksamhet för denna målgrupp i egen regi. Det har inneburit att elever som gått grundskolan i Sollentuna, efter att de har slutat årskurs nio tvingats söka fristående gymnasieskolor, ofta utanför Sollentuna.

– Det finns liknande verksamheter i kommunerna runt om Sollentuna men tillgången på platser är begränsad och täcker ofta inte de behov som vi har. För elever i målgruppen kan det dessutom vara förknippat med problem att resa och de kommer långt från de kompisar de gått i skolan med, säger Linus Nygren, skolchef gymnasiet i Sollentuna kommun.

Det nya programmet kommer initialt att erbjuda 10 platser, med plan att utöka till 20 platser. Ansökan sker via gymnasieantagningen, och behandlas sedan av en beredningsgrupp som avgör vilka sökanden som kan erbjudas en plats.

– Vi märker redan nu att intresset för programmet är stort och efterlängtat, det är många som har sökt och vill börja i augusti, säger Ola Lagerström, rektor för introduktionsprogrammen.

Om programmet Individuellt alternativ specialpedagogisk verksamhet på Rudbeck

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Soley Aksöz Lithborn (M)

Soley Aksöz Lithborn (M)

Ordförande i utbildningsnämnden, kommunalråd Ordförande i utbildningsnämnden, kommunalråd 08-579 215 86

Linus Nygren

skolchef gymnasiet i Sollentuna kommun Rudbeck gymnasium 08-579 212 98
Sollentuna kommun
Turebergshuset, Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Sverige