Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Överskott för tredje året i rad

Sollentuna kommun redovisar ett positivt resultat på 75 miljoner kronor 2005. Det är en förbättring jämfört med 2004 då resultatet blev 19 miljoner kronor. Anledningen är främst minskade kostnader. I resultatet ingår inte realisationsvinster på 132 miljoner kronor. Årsredovisningen behandlas av fullmäktige måndag den 8 maj. – Kommunens ekonomi ska vara i balans och det är glädjande med ett positivt resultat. Sollentuna är en välskött kommun men handlingsutrymmet för den kommunala verksamheten inskränks tyvärr allt mer av staten. Olika statliga pålagor läggs på kommunen som t.ex. den kommunala utjämningsskatten, trängselskatten som drabbar våra invånare och riktade statsbidrag som är förödande för det kommunala självstyret. Sollentuna har dock bättre möjligheter än många andra jämförbara kommuner att kompensera dessa nackdelar genom sin solida finansiella ställning. Det säger kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl. – Under de kommande åren är det viktigt att skapa utrymme för en politik som sätter individens behov och intressen i centrum. Utgångspunkten är att varje individ kan ta ansvar för sitt eget liv och sina egna beslut, säger Torbjörn Rosdahl och fortsätter: – Vi skapar en bättre tillvaro för alla genom att vi har väl fungerande verksamheter. Sollentuna har bl.a. Sveriges bästa arbetsplats, Gärdesskolan, hemtjänsten har fått mycket goda vitsord i en utomstående undersökning, Svenskt Näringsliv anser att vi är en av Sveriges bästa ”näringslivskommuner” m.m. I kommunens koncern ingår förutom Sollentuna kommun bl.a. Sollentuna Energi AB och AB Sollentunahem. Koncernen redovisar 2005 ett positivt resultat, exklusive realisationsvinster, på 110 miljoner kronor. Koncernens resultat har förbättrats jämfört med 2004 (-162 mkr). Förklaringen till det är främst att det under 2004 gjordes nedskrivningar av fastigheter på 171 miljoner kronor i AB Sollentunahem. Dessutom har verksamhetsresultaten för kommunen och bolagen förbättrats. Sollentuna Energi AB redovisar ett resultat för koncernen efter skatt på 42 miljoner kronor och AB Sollentunahem redovisar ett negativt resultat efter skatt på 16 miljoner kronor. Kontaktpersoner: Torbjörn Rosdahl (m), ordförande i kommunstyrelsen, tel. 08-579 216 36 Tony Malmborg, chefsekonom, tel. 08-579 216 32

Ämnen

Regioner

Kontakter

Moa Ledin

Moa Ledin

Presskontakt Presschef Pressfrågor, extern kommunikation 08-5792 16 08
Sollentuna kommun
Turebergshuset, Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Sverige