Gå direkt till innehåll
I Bonavas två kvarter närmast Edsbergs allé byggs cirka 150 hyresrätter. Illustration: Bonava Designstudio
I Bonavas två kvarter närmast Edsbergs allé byggs cirka 150 hyresrätter. Illustration: Bonava Designstudio

Pressmeddelande -

Snart klart vilka som bygger de första 300 bostäderna vid Väsjö torg

Nu är det snart helt klart vilka bostadsproducenter som bygger de första kvarteren i Väsjö torg. Den 8 mars beräknas kommunstyrelsen godkänna köpeavtalen.

Det betyder att Bonava, Ikano och Nordr kommer att bygga cirka 300 nya bostäder fördelat på fyra kvarter längs den nyanlagda Slalomvägen i Väsjön, i Sollentuna.

Byggstart beräknas ske redan under 2021 och preliminär inflyttning 2023.

–Det är glädjande att vårt arbete kring Väsjö torg fortsätter utvecklas. De nya kvarteren kommer bestå av en blandning av boendeformer, vilket följer den ambition som vi har om att skapa bostäder för människor i olika steg i livet, säger Henrik Thunes (M), ordförande i Sollentuna kommuns kommunstyrelse.

Viktiga faktorer för kommunen i arbetet med att utse byggherrar har varit att säkerställa genomförbarheten och att uppnå en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Men också att det som byggs ska leva upp till Väsjöns vision om småskalighet och variation. En ambition som gäller för hela Väsjö torg.

–Det är mycket positivt att utbyggnaden av Väsjön torg nu kan starta. Väsjö torg är en viktig pusselbit i utbyggnaden av Väsjön och kommer ha närhet till såväl vatten, natur, kollektivtrafik och inom några år en skola, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i Sollentuna kommuns samhällsbyggnadsnämnd.

De fyra kvarter som nu blir de första på Väsjö torg skiljer sig åt en del.

Närmast Edsbergs allé och den kommande Väsjöskolan bygger Bonava cirka 150 hyresrätter, fördelat på två kvarter. Ett steg närmare sjön kommer Ikanos kvarter med cirka 90 bostadsrätter. Och närmast sjön bygger Nordr (tidigare Veidekke) cirka 50 bostadsrätter.

Aktörer som kan Väsjön

Att kommunens val föll på just de tre aktörer som nu får byggrätt motiveras med flera skäl. Utöver att olika boendetyper nu kommer att byggas, både hyres- och bostadsrätter, handlar det om att samtliga aktörer har egen kapacitet för att komma igång och genomföra produktionen i närtid.

Alla tre företagen har varit engagerade i Väsjöns utveckling under en längre tid. Bonava och Ikano genom att de deltagit i tidigare markanvisningar och Nordr (Veidekke) genom att de har och har haft andra engagemang i Väsjön. Samtliga har också inkommit med förslag som ligger i linje med de gestaltningsambitioner kommunen har för Väsjöns arkitektur.

Under 2021 fortsätter planeringen för försäljning av ytterligare byggrätter på Väsjö torg. Totalt beräknas omkring 1 000 bostäder att kunna byggas i Väsjöns mest centrala del fram till omkring 2029.

Bostadsproduktion i övriga Väsjön

Även i övriga delar av Väsjön, som totalt omfattar 11 detaljplaner, pågår produktionen av bostäder.

Småhusdelen Södersätra är nu till stora delar färdigbyggt med de ca 300 småhus som tillkommit de senaste åren. Kring Kastellgården har produktionen återupptagits och just nu är cirka 400 lägenheter i under produktion eller planering.

I Norra Väsjön, där den mesta marken ägs av privata aktörer, är produktionen inom kort också igång. Efter att detaljplanen delats upp i etapper startar SSM och Seniorgården under 2021 produktion av bostadsrätter, hyresrätter och serviceboenden i den sydvästra delen närmast Gustavsbergsleden.

Enligt den utvecklingsstrategi som kommunen beslutade under förra året ligger fokus just nu på att bygga klart i de detaljplaneområden i Väsjön som redan påbörjats. Det betyder att utbyggnaden i exempelvis Södra Väsjön, närmast centrala Edsberg, får vänta till större delen av Väsjö torg byggts färdigt.

När det gäller utbyggnad av service så kommer nya Väsjöskolan att öppnas när den andra etappen av Väsjö torg blir klar kring 2024/2025. Dessförinnan beräknas Södersätra förskola kunna öppnas i privat regi.

I etapp 1 byggs cirka 300 bostäderna vid Väsjö torg längs nya Slalomvägen. Bostäderna blir klara omkring 2023. Under 2021 fortsätter planeringen för försäljning av ytterligare byggrätter på Väsjö torg. Totalt beräknas omkring 1 000 bostäder att kunna byggas här i etapper fram till omkring 2029.

Ett steg närmare sjön kommer Ikanos kvarter med cirka 90 bostadsrätter. Visionsbild: Ikano 

Närmast sjön bygger Nordrs ett kvarter med cirka 50 bostadsrätter. Illustration: Tengbom

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Henrik Thunes (M)

Henrik Thunes (M)

Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Moderaterna, ordförande i Sollentuna Stadshus AB Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd, gruppledare i fullmäktige för Moderaterna, ordförande i Sollentuna Stadshus AB 08-579 210 00
Moa Rasmusson (L)

Moa Rasmusson (L)

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, kommunalråd Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, kommunalråd 073-915 16 33

Sollentuna kommun
Turebergshuset, Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Sverige