Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tegelhagsskolan – vinnare av nyinrättat hälsostipendium

I kväll tar Tegelhagsskolan emot Sollentuna kommuns hälsostipendium som delas ut för första gången. Stipendiet, som är på 25.000 kronor, belönar insatser som syftar till att barn och unga i Sollentuna ska uppnå en bättre fysisk hälsa, en bättre livsstil och ett ökat välbefinnande. Stipendiet kan sökas av skolor, skolklasser, institutioner eller föreningar i Sollentuna som på ett seriöst sätt använder fysisk aktivitet för att skapa sundare vanor och bättre hälsa. Juryn, som består av representanter från de nämnder som ansvarar för miljöfrågor, förskola, skola, kultur och fritid, fick nio ansökningar. Valet föll på Tegelhagsskolan som bedriver verksamhet för barn mellan 1 och 12 år, totalt ca 350 barn. Sedan 2005 är skolans profil uteverksamhet vilket bland annat innebär att alla förskole- och fritidsbarn tillbringar en stor del av dagen ute och att alla grupper i skolan är ute en dag per vecka. I stipendieansökan presenterar Tegelhagsskolan en rad aktiviteter de vill genomföra för att som de själva skriver ”knyta ihop säcken genom att få in fysisk aktivitet på ett naturligt och roligt sätt i vardagen och därigenom rusta barnen för livet – både vad gäller kunskap, självförtroende och hälsa!”. Det gäller exempelvis minst 30 minuters promenad för alla varje dag, bort med sötsaker på fritidsgården och samarbete med idrottsklubbar om provapåaktiviteter. Valet av stipendiat motiveras på följande sätt: ”Tegelhagsskolan har till fullo insett behovet och nyttan av att barn och ungdom tidigt vinnlägger sig om en levnadsstil där man rör på sig mycket. Ansökan är genomtänkt och utförlig. Man har skapat ett program som, när det är utvecklat, kommer att tillgodose många önskemål och medge att barn och ungdom kan skapa en bra livsstil med mycket rörelse och motion. Idéerna är lätta att realisera och kommer att gå bra att följa efter av andra skolor i och utanför Sollentuna.” – Förr var det pest och kolera som hotade befolkningen, nu är det övervikt som är det största folkhälsohotet. Vi måste ta vårt ansvar för att stoppa denna utveckling. Vår förhoppning är att hälsostipendiet ska stimulera skolor, föreningar etc. i Sollentuna att jobba målmedvetet med barn och ungas välbefinnande, menar AnnMargrethe Ericsson, ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden och en av initiativtagarna till stipendiet. Kontaktpersoner: AnnMargrethe Ericsson, (m) ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, tel. 0735-12 36 90 Birgitta Sturesson, handläggare, miljö- och byggnadskontoret, tel. 08-579 214 70 Eva-Lotta Kastenholm, rektor Tegelhagsskolan, tel. 073-915 22 10

Ämnen

Regioner

Kontakter

Moa Ledin

Moa Ledin

Presskontakt Presschef Pressfrågor, extern kommunikation 08-5792 16 08
Sollentuna kommun
Turebergshuset, Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Sverige