Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Upptakt för nolltolerans mot mobbing i Sollentunas skolor

Idag hålls upptaktsmöte för projektet trygghet och studiero i Sollentuna kommun. Nolltolerans mot mobbing och kränkande särbehandling, schemalagda diskussioner med alla barn/elever om värdegrundsfrågor och totalt drogförbud. Det är några av delarna i Sollentuna kommuns policy för trygghet och studiero i skolan som gäller från höstterminen 2004. Projektet trygghet och studiero drivs av barn- och ungdomsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som i våras antog en gemensam policy och handlingsplan. Syftet är att skapa en trygg miljö för alla barn och elever. Handlingsplanen kommer att gälla för alla skolor, såväl kommunala som fristående. Förskolor och familjedaghem kommer att följa planen i tillämpliga delar. Vid dagens upptaktsmöte medverkar Dan Olweus, en framstående forskare inom området från universitetet i Bergen. Det antimobbingprogram han arbetet fram används med framgång i bland annat USA och Norge och på Island. Alla skolor i Sollentuna ska nu arbeta med att bryta ned den övergripande handlingsplanen till konkreta planer för respektive skola. – Mot bakgrund av det tragiska knivdådet i Norrviken i lördags känns det extra viktigt med det arbete som vi redan påbörjat i kommunen. De frågor som vi tar upp i handlingsplanen har på ett tragiskt sätt fått mycket stor aktualitet. Det säger Maria Stockhaus, ordförande i barn- och ungdomsnämnden. – Det är samtidigt viktigt att påpeka att föräldrarna har en viktig roll. Frågor som rör hur vi beter oss mot varandra är lika viktiga inom som utanför skolans väggar. Det meningslösa våldet får aldrig få så förödande konsekvenser igen. Det framhåller Benkt Kullgard, ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Kontaktpersoner: Maria Stockhaus (m), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, tel. 073-915 23 96 Benkt Kullgard (m), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, tel. 073-915 10 15

Ämnen

Kontakter

Moa Ledin

Moa Ledin

Presskontakt Presschef Pressfrågor, extern kommunikation 08-5792 16 08
Sollentuna kommun
Turebergshuset, Turebergs torg 1
191 86 Sollentuna
Sverige