Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Arbetslösheten bland ungdomar och utrikes födda minskar i Solna

Arbetslösheten i Solna fortsätter att ligga på en låg nivå jämfört med riket i övrigt. Det gäller i synnerhet bland ungdomar och utrikes födda där kurvan pekar nedåt för bägge grupperna i jämförelse med november 2011.

- Arbetet med att hjälpa människor till egen försörjning är en av Solnas viktigaste uppgifter. Fler i arbete leder till ökade livschanser och skatteintäkter att lägga på vår gemensamma välfärd. Arbetslösheten bland ungdomar och utrikes födda har sjunkit sedan i november förra året vilket är glädjande, särskilt då dessa grupper ofta står längre från arbetsmarknaden, säger Lars Rådén, kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst.

Totalt var 1163 Solnabor mellan 16-64 år inskrivna vid Arbetsförmedlingen sista februari 2012. Det motsvarar en öppen arbetslöshet på 3,2 procent.Dessutom deltog 1,7 procent i olika program med aktivitetsstöd. Den totala arbetslösheten i förhållande till den registerbaserade arbetskraften i Solna, uppgick därmed till 4,9 procent. Det kan jämföras med Stockholms län där motsvarande siffra är 6,4 procent och i riket som helhet där den totala arbetslösheten är 8,2 procent.

Låg arbetslöshet jämfört med övriga länet
Den totala ungdomsarbetslösheten uppgick vid samma tidpunkt till 6,5 procent. Det är en kraftig minskning sedan november då 7,4 procent av ungdomar mellan 18-24 år stod utanför arbetsmarknaden. Motsvarande siffra för Stockholms län är 9,3 procent och för riket som helhet 17,7 procent.

Den totala arbetslösheten bland utrikes födda i Solna var i februari 9,3 procent, en minskning med 0,2 procent sedan förra mättillfället. Nivån är anmärkningsvärd låg i jämförelse med Stockholms län och riket där motsvarande siffror är 14.9 respektive 20,3 procent.
 

Andelen arbetslösa redovisas på nytt sätt

Från och med den 30 september 2011 har Arbetsförmedlingen (AF) förändrat sitt sätt att beräkna andelen arbetslösa. Istället för att som hittills relatera till befolkningen 16-64 år kommer procenttalen att baseras på den registerbaserade arbetskraften.

Det faktiska antalet arbetslösa påverkas däremot inte. Storleken på arbetslösheten blir mer rättvisande när man relaterar de arbetslösa till arbetskraften och inte till hela befolkningen. Genom att relatera till arbetskraften får man ett mått på arbetslösheten i procent som bättre stämmer överens med hur arbetslöshet mäts i den officiella statistiken både i Sverige och utomlands.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Rasmus Sandsten

Presskontakt Presschef +46 (0) 72 583 19 85