Pressmeddelande -

Solnord AB först med att erbjuda franchise inom solenergi

SolNord Franchicekoncept

SolNord är en lokalt förankrad rikstäckande helhetsleverantör av solenergilösningar för såväl privatkunder som företag. Genom att ansluta dig till SolNord konceptet kan du fokusera fullt ut på att besöka intresserade kunder som redan gjort en lönsamhetskalkyl och montera paneler. SolNord tar hand om marknadsföring, leadsgenerering, tekniska verktyg, produktinköp och produktfinansiering. Att du kan fokusera på det du är bra på, och samtidigt inte behöver finansiera produkterna i pågående projekt, gör att du kan växa snabbare och med god lönsamhet hela vägen. Vi ser också till att du och dina kollegor får den utbildning som krävs för att bli framgångsrika både i sälj och montage.

Du jobbar under ett välrenommerat varumärke med en säljande hemsida som förutom lönsamhetskalkylatorn även innehåller en mängd referensprojekt samt allmän information om solel och produkterna. SolNord AB är en Certifierad solelsinstallatör och registrerad hos elsäkerhetsverket vilket ger kunden en extra trygghet.

Det som särskiljer SolNord från andra aktörer är:

  • Ett omfattande teknikstöd i form av integrerade system för kalkylering av såväl energiutbyte som installationskostnad och avbetalningstid, CRM samt planering och genomförande av solcellsinstallationer.
  • Ett beprövat koncept för Online-marknadsföring och leadsgenerering.
  • Centrala inköp i hög volym för att säkerställa kvalitetsprodukter till rätt pris.
  • Genomarbetade rutiner för försäljning, genomförande samt uppföljning av solelsprojekt.

Solnords samlade knowhow i form av rutiner, policys etc, finns beskrivet i SolNords manual som franchisetagaren får tillgång till.

Förutom grundpaketet erbjuder SolNord också tilläggstjänster för redovisning, administration, telefoni, projektering etc som du som franchisetagare kan köpa till självkostnadspris och betala per timme. Allt för att du skall ägna all din arbetstid åt kunden där du verkligen kan göra skillnad.

Franchisetagaren

Som franchisetagare möter du kunden lokalt inom en definierad geografi. Du säljer projekt med hjälp av SolNords kalkylverktyg och den kunskap du får genom utbildning hos SolNord. Efter försäljning planeras installationen i SolNords planeringssystem och SolNord levererar produkter direkt till kunden. Installationen genomförs av franchisetagaren eller en av franchisetagaren anlitad underentreprenör. Detta flöde och de principer som skall iakttas för att säkerställa lyckade lönsamma projekt med hög kundnöjdhet finns i detalj beskrivet i SolNords manual.

Varumärke och hemsida

Franchisetagaren har under avtalstiden rätt och skyldighet att använda SolNords varumärken i kundkommunikation, på arbetsfordon, arbetskläder etc, på så vis som beskrivs i Manualen. Hemsidan och tillhörande tekniska system för leadsgenerering, kalkyl, CRM och projektplanering har franchisetagaren tillgång till under avtalstiden.

Sortiment och erbjudande

SolNord arbetar löpande med att hålla ett attraktivt och prisvärt sortiment tillgängligt för franchisetagare att arbeta med. Avgörande vid sortimentsval är hög kvalitet, generösa garantivillkor och välkända varumärken. Produkter med unika egenskaper som inte finns tillgängliga från andra på den svenska marknaden prioriteras. Branschen är i snabb utveckling och sortimentet kommer att uppdateras löpande för att vara i framkant på marknaden.

Franchisetagaren skall sälja de produkter som ingår i SolNord-sortimentet. Då kund efterfrågar en särskild produkt eller om speciella förutsättningar kräver en produkt som inte finns med i SolNord-sortimentet skall Franchisegivaren godkänna produkten innan den används.

Vill du veta mer?

Om du funderar på att bli franchisetagare eller vill ha mer information kontakta oss på info@solnord.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Kategorier

  • franchise

Regioner

  • Skåne

Vår kombinerade erfarenhet inom solcellsbranschen, elbilsladdning batterilösningar samt e-handel fick oss att tänka i nya banor.Varför inte göra solkraften lättillgänglig för alla utan onödigt och dyrt krångel? Vi tror att den typiska solcellskunden gärna lägger engagemang i processen att få en optimal solcellsanläggning. Det kan du få genom att mata in några värden i vår användarvänliga kalkylator.

Genom att kunna skapa alla erforderliga kalkyler, ansökningshandlingar och dokument elektroniskt kan vi erbjuda såväl villakunden som företaget eller bostadsrättsföreningen en högkvalitativ solcellsanläggning till ett mycket slagkraftigt pris.

Vi vill med våra effektiva, moderna e-instrument kunna ge den bästa servicen marknaden har att erbjuda.

Vi är en Certifierad Solelsinstallatör vilket borgar för stor trygghet för dig som kund.