Gå direkt till innehåll
Solör Bioenergi Recycling i Trollhättan, som är en del av Solör Bioenergy Group, växer på den internationella marknaden. Foto Anna Hult
Solör Bioenergi Recycling i Trollhättan, som är en del av Solör Bioenergy Group, växer på den internationella marknaden. Foto Anna Hult

Pressmeddelande -

Energiåtervinningen ökar i Trollhättan – Solör Bioenergi Recycling växer internationellt

Solör Bioenergi Recycling i Trollhättan, som är en del av Solör Bioenergy Group, växer på den internationella marknaden då en ny kund från Irland gett dem uppdraget att hantera impregnerat träavfall på ett miljöriktigt sätt. Verksamheten i Trollhättan är en av de främsta i Europa på att hantera uttjänat trä där materialet tas tillvara och omvandlas till energi. Nu är fokus inställt på att växa ytterligare i Europa.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 465 000 användare varje dag. Bolaget finns på 250 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi Recycling har sin verksamhet i Trollhättan och erbjuder en helhetslösning inom återvinning av uttjänat trä där materialet tas tillvara och omvandlas till energi på ett miljövänligt sätt. Varje år tas hanteras 60 000 ton impregnerat träavfall, i form av bland annat sliprar, ledningsstolpar och trallvirke. Genom krossning, fraktionering och separering återvinns det material som kan återvinnas medan det övriga träavfallet blir biobränsle.

- Vi har många års erfarenhet av att ta tillvara på uttjänta järnvägsslipers från olika statliga och privata järnvägsbolag inom Europa. Vi erbjuder en nyckelfärdig lösning till kunder där uttjänta järnvägsslipers byts ut eller en hel järnvägssträcka rivs, säger Jacob Carlén, VD Solör Bioenergi Recycling.

En stor fördel med verksamheten är att den kan emot gods via tåg, båt och lastbil, något som ger stora valmöjligheter för kunderna. Godset kan fraktas på räls hela vägen in på anläggningen, vilket skapar goda förutsättningar för att kunderna ska välja hållbara transporter.

Sedan tidigare finns kunderna i Sverige, Norge och Polen. Nu växer marknaden ytterligare då Solör fått kontrakt att ta hand om uttjänta järnvägsslipers från Irland. Flera leveranser har hunnit komma till Trollhättan med båt ända från Cork på Irland till hamnen i Trollhättan. Virket lossas i hamnen och körs sedan på en timmerbil 900 meter till anläggningen där de krossas och blir till flis.

- Det är spännande att vi har hittat en ny aktör och ett nytt land att arbeta med. Vi är kända i Europa och det är genom tidigare kontakter som företaget fick upp ögonen för oss. Det har varit ett gott samarbete redan från start och planen nu är att det kommer att pågå flera år till, säger Jacob.

För mer information kontakta:
Jacob Carlén, VD Solör Bioenergi Recycling AB, 070-5770551
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 465 000 användare varje dag. Bolaget finns på 250 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige