Gå direkt till innehåll
Roger Wiloboken från Solör Bioenergi och Tomas Wijk från Östra Göinge kommun. Fotograf Jerry Gladh
Roger Wiloboken från Solör Bioenergi och Tomas Wijk från Östra Göinge kommun. Fotograf Jerry Gladh

Pressmeddelande -

Fjärrvärmenätet i Knislinge och Hanaskog får nya ägare i och med köp från Solör Bioenergi

I dagarna blev det klart att Solör Bioenergi köper fjärrvärmenätet i Knislinge och Hanaskog av Östra Göinge kommun. Solör Bioenergi ansvarar sedan tidigare för driften av fjärrvärmen i orterna och kommer att försätta leverera fjärrvärme till kunderna.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 250 000 användare varje dag. Bolaget finns på 181 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fjärrvärmeproduktionen i Knislinge har ägts och drivits av Solör Bioenergi sedan 2014. Från och med februari äger även Solör fjärrvärmenätet som förser kunderna i orten med värme. På produktionsanläggningen finns en biobränslepanna på 2 MW och en oljepanna som används vid toppar och reservkapacitet. Biobränslet kommer från lokala aktörer och består framför allt av torra material så som briketter och stamvedsflis.

Produktionen av värme i Hanaskog sker från anläggningen hos Tarkett AB. Solör, som numera även här äger nätet som förser kunderna med värme, ansvarar för driften av anläggningen och köper värmen av Tarkett som äger biopannan. På anläggningen finns två biobränslepannor med angiven effekt på 8 MW respektive 4,5 MW. Dessutom finns en oljepanna som används vid toppar och reservkapacitet. Biobränslet, som kommer från Tarkett AB, består av restprodukter vid deras tillverkning av trägolv, som mals ner till pulver innan det eldas.

- Vårt samarbete med kommunen har fungerat mycket väl och med denna förändring hoppas vi stärka förutsättningarna ytterligare för kunderna. Genom vårt köp stärker vi vår position i området och vi får möjlighet att vara mer aktiva med att utveckla fjärrvärmen i, Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd.

Solör Bioenergi har under den senaste tiden gjort flera förvärv, bland annat i Strängnäs kommun och Ale kommun.

- Det är fantastiskt roligt att vi kunnat nå en överenskommelse med Östra Göinge kommun om näten i Knislinge och Hanaskog. Vi har ju varit verksamma som fjärrvärmeproducent där under många år och nu får vi ta helhetsansvaret för fjärrvärmen. Vi ser fram mot att nu satsa på nyanslutningar och öka fjärrvärmens roll som förnybar värmekälla i båda orterna, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

För mer information kontakta:
Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd, 070-313 62 34
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 250 000 användare varje dag. Bolaget finns på 181 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige