Gå direkt till innehåll
Första vintersäsongen för Solör Bioenergi i Sysslebäck

Pressmeddelande -

Första vintersäsongen för Solör Bioenergi i Sysslebäck

Vintern närmar sig och därmed också den första högsäsongen för Solör Bioenergi i värmländska Sysslebäck. Det var i våras som Solör köpte fjärrvärmeverksamheten av Torsby kommun, som ville att en verksamhet med bättre förutsättningar för att kunna säkerställa drift och utveckling tog över. Med en ny organisation för underhåll, tillsyn och beredskap är Solör beredda på kommande vinter och därmed högsäsong för fjärrvärmeproduktion.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi har under många år varit verksamma i Värmland genom bland annat en värmeanläggning i Branäs och fjärrvärmeanläggningar i bland annat Filipstad och Sunne. Under våren 2023 köpte Solör fjärrvärmeverksamheten i Sysslebäck av Torsby kommun.

- Då Solör var etablerade på orten och vi sedan tidigare har samarbeten med dem så ansåg vi att Solör, i jämförelse med Torsby kommun, har en större förutsättning för att kunna säkerställa drift och fjärrvärmeverksamhetens utveckling. Samarbetet har fungerat bra och vi har haft kontinuerliga uppföljningar under processen för övertagandet, säger Oscar Arlestrand, projektansvarig inom Tekniska avdelningen i Torsby kommun.

Värmeproduktion sker vid panncentralen belägen i centrala Sysslebäck och därifrån levereras fjärrvärme till närliggande kommunala fastigheter, större bostadshus och företag. På anläggningen finns en fastbränslepanna på 1 MW, samt en oljepanna som enbart används som reserv och vid tillfälliga effekttoppar. Totalt levereras cirka 2 GWh varje år.

- Vi tackar för förtroendet från Torsby kommun att få ta över stafettpinnen och säkerställa driftsäker levereras i Sysslebäcks fjärrvärmenät. Det är något som Solör har gjort på fler orter i landet och vi ser ett ökat intresse från fler kommuner att gå samma väg, då fjärrvärmedrift idag omfattas av allt strängare krav och ökat behov av kompetens och certifierad personal, säger Johan Lagerqvist, portfölj- och affärsansvarig Energi inom Solör Bioenergi.

Solör har gjort reinvesteringar sedan övertagandet i våras och nu pågår förberedelserna inför kommande högsäsong. Lokala entreprenörer har knutits till verksamheten för säkra tillsyn och beredskap, medan underhåll görs av Solörs egna personal, som sedan tidigare arbetar i närområdet.

- Solör ser positivt på att fortsätta vara en närvarande aktör i Sysslebäck och tillsammans med lokala krafter utveckla fjärrvärmen på bästa sätt. Med en ny organisation kring underhåll, tillsyn och beredskap är vi väl rustade för kommande högsäsong, säger Johan Lagerqvist, portfölj- och affärsansvarig Energi inom Solör Bioenergi.

För mer information kontakta:
Johan Lagerqvist, portfölj- och affärsansvarig Energi Solör Bioenergi, 070-429 35 56
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige