Gå direkt till innehåll
Nu har inflyttningen startat till det nya bostadsområdet Pugerup som växer fram i centrala Hörby och för värmeleveransen står Solör Bioenergi . Foto: Marit Lasson
Nu har inflyttningen startat till det nya bostadsområdet Pugerup som växer fram i centrala Hörby och för värmeleveransen står Solör Bioenergi . Foto: Marit Lasson

Pressmeddelande -

Klimatvänlig fjärrvärme när Solör Bioenergi levererar till nytt bostadsområde i Hörby

Nu har inflyttningen startat till det nya bostadsområdet Pugerup som växer fram i centrala Hörby. För värmeleveransen står Solör Bioenergi som under förra året började dra in fjärrvärmen till de fyra byggnader som var först ut att byggas. Totalt handlar det om elva byggnader med över nittio lägenheter där Solör levererar klimatvänlig fjärrvärme till de boende.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Inflyttningen har startat
Första etappen av det nya området Pugerup påbörjades under sommaren 2021 och omfattade fyra byggnader och 32 lägenheter. Arbete för Solörs del innebar inledningsvis att en anslutning gjordes på den befintliga ledningen på närliggande Kungsgatan. Därefter grävdes 125 meter kulvert för att få in fjärrvärmen till området. Väl inne på området har ytterligare 200 meter kulvert dragits för att kunna ansluta byggnaderna i första etappen och förbereda för kommande byggnader.

Nu har inflyttningen påbörjats och kommer att fortgå under året i takt med att fler byggnader blir klara för inflyttning.

- Arbetet med bygget har flutit på väl och vi är glada att kunna utöka vår leverans i Hörby och leverera klimatvänlig värme till det nya området, säger Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd.

Fjärrvärme med lokalt bränsle
Fjärrvärmen produceras på Solörs anläggning strax utanför Hörby tätort. Här finns en biobränslepanna med en effekt på 6 MW. Pannan är ansluten till en rökgaskondenseringsanläggning som renar rökgaserna samtidigt som den kyler gaserna. Dessutom finns ett nytt elfilter för stoftavskiljning, som uppfyller lagkraven som träder i kraft 1 januari 2025.

Biobränslet kommer från lokala aktörer och består i huvudsak av material som blir överskott inom skogsindustrin som exempelvis grenar, toppar och sågspån.

För mer information kontakta:
Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd, 070-313 62 34
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige