Gå direkt till innehåll
Det kommunala fastighetsbolaget Strängnäs Fastighets AB ska med stöd från Klimatfond Strängnäs installera solceller på Vasaskolans tak. Foto Lina Östling
Det kommunala fastighetsbolaget Strängnäs Fastighets AB ska med stöd från Klimatfond Strängnäs installera solceller på Vasaskolans tak. Foto Lina Östling

Pressmeddelande -

Kommunens fastighetsbolag sätter solceller på Vasaskolans tak

Det kommunala fastighetsbolaget Strängnäs Fastighets AB ska med stöd från Klimatfond Strängnäs installera solceller på Vasaskolans tak. Med egenproducerad fossilfri energi balanserar bolaget det ökade elbehovet.

Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag har tecknat ett samverkansavtal för att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning i hela Strängnäs kommun. Totalt satsas 60 miljoner kronor för det gemensamma arbetet och genom Klimatfond Strängnäs kan andra lokala företag, föreningar och kommunen ta del av satsningen. Läs mer på https://solorbioenergi.se/klimatfondstrangnas/

Med ambitionen att uppnå målet om fossilfrihet 2030 och klimatneutralitet 2040 tar Strängnäs Fastighets AB, SFAB, ännu ett steg för att bidra till utbyggnaden av lokalproducerad, förnybar el i Strängnäs kommun. Under året ska de med stöd från Klimatfonden installera en solcellanläggning på Vasaskolans tak som förväntas leverera omkring 70 000 kWh per år.

SFAB har sedan tidigare satt upp solceller på kulturhuset Multeum, Strängnäs Resecentrum och sitt eget kontor. Vasaskolan med knappt 300 elever ligger centralt i Strängnäs och är den första skolan att få solceller.

– Detta blir den största anläggningen som SFAB hittills satsat på. Skolor använder mycket energi och Vasaskolan har ett tak som lämpar sig väl för solceller, berättar Daniel Ceder, energi- och miljöstrateg på SFAB.

Energianvändningen i samhället ökar och fastighetsbolaget planerar att satsa ännu mer på solceller.

– Vi behöver öka takten och jobba ännu mer med driftnettot – balansen mellan köpt och använd energi – och där är egenproducerad el en viktig del. Om vi ska vara självkritiska så har vi släpat efter lite med detta. Vi behövde en knuff för att öka takten och Klimatfonden var precis den knuff vi behövde, konstaterar Daniel Ceder.

Den mesta elen används dagtid – även när det är mulet
Förhoppningen är att solcellsanläggningen ska täcka ungefär 15-20 procent av energianvändningen i Vasaskolan på årsbasis. Även om den största delen av elanvändningen i skolan sker på dagtid kommer inte all solel att kunna användas direkt. Överskottet kan säljas och användas på den lokala energimarknaden.

– Solen måste inte skina från en klarblå himmel – solcellerna funkar även när det är mulet och en anläggning producerar el från ungefär februari till oktober, förklarar Daniel Ceder.

Planerar att sätta solceller på fler skoltak
SFAB håller på att ta fram en plan för att sätta upp solceller på fler fastigheter.

– Det beror mycket på hur taken ser ut när det gäller ålder, material och geografisk placering om det är lämpligt att sätta upp solceller, förklarar Daniel Ceder.

När projektet väl sätter igång på Vasaskolan kommer även verksamheten att bli involverad.

– Rektorn på skolan blev jätteglad när vi berättade att det blir solceller på deras tak. Kanske kan de även använda det i undervisningen så att eleverna får lära sig mer om det, säger Daniel Ceder.

Planen är att solcellerna ska sättas upp under året.

– Troligen blir det till hösten. Solcellsföretagen har mycket att göra så det kan dröja med leveranser, det är en effekt av att allt fler vill satsa på egen energiproduktion, konstaterar Daniel Ceder.

För SFAB är det ett stort symbolvärde i att sätta upp solceller då det blir synligt hur de arbetar för att minska sin klimatpåverkan.

– Vi är jätteglada att få bidrag från Klimatfonden för detta – det är bra både för oss och alla i Strängnäs, konstaterar Daniel Ceder.


OM PROJEKTET
Det kommunala fastighetsbolaget Strängnäs Fastighets AB ska med stöd från Klimatfond Strängnäs installera en solcellanläggning på Vasaskolans tak som förväntas leverera cirka 70 000 kWh per år.

Projekttid
2024.

Ekonomi
Satsningen genomförs i egen regi med stöd från Klimatfond Strängnäs.

Uppfyller följande kriterier
Fokusområdet lokal förnybar energiförsörjning.


För mer information kontakta:
Erica Edfeldt Wehtje, teknisk chef på Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-605 40 95
Charlotte H. Kindmark, styrelseledamot i Strängnäs kommunföretag, 070-796 98 98
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier

Regioner


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige