Gå direkt till innehåll
Genom att montera nya moderna termostater och ventiler på befintliga radiatorer har energikostnaderna i Magnus Nilssons fastigheter sänkts rejält. Foto: Yurika Palmqvist
Genom att montera nya moderna termostater och ventiler på befintliga radiatorer har energikostnaderna i Magnus Nilssons fastigheter sänkts rejält. Foto: Yurika Palmqvist

Pressmeddelande -

Lägre fjärrvärmekostnader när hyresfastigheten energieffektiviserat

När Magnus Nilsson köpte två hyresfastigheter i centrala Vännäsby, uppvärmd med fjärrvärme från Solör Bioenergi, var en viktig del att inledningsvis sänka energikostnaderna. Genom att montera nya moderna termostater och ventiler på befintliga radiatorer har energikostnaderna sänkts rejält. På knappt två år har investeringskostnaderna sparats ihop och fastigheten fortsätter att få en stabil och trygg värmeleverans från Solör Bioenergi.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

De två hyresfastigheterna i Vännäsby består av 13 lägenheter med totalt 130 radiatorer som även finns i trapphus och tvättrum. När Magnus Nilsson köpte fastigheten för några år sedan var energiförbrukningen hög. Radiatorerna som fanns i lägenheterna saknade termostater vilket gjorde att värmen stod på dygnet runt. När solen lyste in i lägenheterna steg värmen och hyresgästerna fick vädra.

- Något behövde göras och vi tittade på olika alternativ. Ganska snabbt insåg vi att det mest kostnadseffektiva var att installera nya moderna termostater och ventiler på befintliga radiatorer, som reglerar värmen efter väder och säsong, säger Magnus Nilsson, ägare till hyresfastigheterna.

Minskade energikostnader
Förutom nya termostater och ventiler har fönster och balkongdörrarna bytts ut för att få ett tätare hus med mindre kallras. Dessutom har värmen reglerats till 22 grader i bostadsutrymmen och 15 grader i övriga utrymmen. Magnus säger att investeringarna som gjorts är förhållandevis enkla och billiga åtgärder som får stor inverkan på driftskostnaderna. När fastigheterna köptes låg energiförbrukningen på 190 000 kilowatt per år, nu är den nere på 124 000 kilowatt.

- På Solörs hemsida kan vi följa vår förbrukning och vi såg snabbt att den sjönk för varje månad. Investeringen vi gjort har vi sparat in på knappt två år med råge genom sänkta driftkostnader. Trots rekordkalla månader har vi ändå haft lägre kostnader än vad som varit längre tillbaka och vi har minskat våra energikostnader med 45 procent på årsbasis, säger Magnus Nilsson.

Tätare hus med lägre värmeläckage och moderna termostater och ventiler som reglerar värmen är några möjligheter för att sänka kostnaderna.

- Det finns många åtgärder att ta till för att minska energibehovet och därmed få lägre kostnader. Vi ger gärna råd till våra kunder vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att minska åtgången på energi. Det Magnus har gjort är effektivt till en relativ låg kostnad jämfört med andra alternativ. Att Magnus väljer att investera i energibesparande åtgärder betyder att han har fått lägre energikostnader och en fortsatt värmeleverans med hög tillförlitlighet. Samtidigt får vi en mer nöjd kund, säger Emil Almroth, nätansvarig för region Nord på Solör Bioenergi.

För mer information kontakta:
Tore Sundqvist, regionchef Nord Solör Bioenergi, 070-223 42 13
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier

Regioner


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige