Gå direkt till innehåll
När Lyko i Vansbro bygger ut logistikcentret får Solör Bioenergi utökat förtroende att leverera värme baserad på biobränsle. Fotograf: Sofie Enander
När Lyko i Vansbro bygger ut logistikcentret får Solör Bioenergi utökat förtroende att leverera värme baserad på biobränsle. Fotograf: Sofie Enander

Pressmeddelande -

Lyko i Vansbro ger Solör Bioenergi utökat uppdrag att leverera värme

Sedan 2019 levererar Solör Bioenergi klimatvänlig värme till Lykos kontor och lager i Vansbro. Lyko har växt stort senaste åren och fortsätter att expandera sin verksamhet. Inom kort är en ny del av logistikcentret klar att tas i bruk och för Solörs del innebär utbyggnaden att leveransen till Lyko kommer att öka med närmare 200 procent.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Lyko är det största e-handelsbolaget inom hårvård och skönhet i Sverige och har sitt kontor och lager i Vansbro i sydvästra Dalarna. En del i bolagets strategi är att minimera sin negativa inverkan på människor och miljö, och får sedan 2019 värme levererad av Solör Bioenergi.

Skräddarsydd lösning
Det var under 2018 som Lyko tog kontakt med Solör och var intresserade av att få fjärrvärme till sina lokaler. Eftersom verksamheten ligger en bit utanför tätorten visade det sig att traditionell fjärrvärme skulle bli för dyr att ansluta. Lösningen blev istället konceptet Färdig värme där Solör tog hand om projektering, investering och installation.

- När företag vill ha fjärrvärmens alla fördelar, men ligger utanför tätortens fjärrvärmenät, kan vi erbjuda dem en lokal värmeanläggning skräddarsydd efter företagets behov – lika hållbar och trygg som fjärrvärme. Med Färdig värme kan kunden lägga över allt arbete på oss, från projektering till färdig leverans, säger Johan Lagerqvist, affärsansvarig Energi inom Solör Bioenergi.

Lokalt biobränsle
Konceptet innefattar att Solör står för allt bränsle, drift, service och underhåll, mot att Lyko betalar en avtalad månadsavgift och en energiavgift för den värme som förbrukas. Solör förser nu även den nya delen av logistikcentret med så kallad byggvärme, för att värma upp lokalerna under tiden som byggnationen pågår.

- Solör har mött våra behov kring hållbarhet och driftsäkerhet på ett bra sätt och vi är nöjda med samarbetet. Vi söker alltid efter lösningar som är så hållbara som det går och att välja lokal värme som är producerad av biobränsle är ett bra val för oss, säger Anna Persson, logistikchef hos Lyko.

När den nya hallen är helt i drift kommer värmeeffekten vara på 1,3 GWh per år. Biobränslet som används hos Lyko är träpellets och kommer från Solörs egna fabriker.

- Vi har levererat värme till Lyko under flera år och det är roligt att vi får förnyat förtroende att leverera till deras utbyggnad, säger Johan Lagerqvist, affärsansvarig Energi inom Solör Bioenergi.

För mer information kontakta:
Johan Lagerqvist, affärsansvarig Energi Solör Bioenergi, 070-429 35 56
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier

Regioner


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige