Gå direkt till innehåll
Genom Klimatfond Strängnäs vill Solör Bioenergi och Strängnäs Kommunföretag tillsammans, och i samverkan med andra aktörer, utveckla en effektiv, långsiktigt hållbar energiproduktion och energianvändning i Strängnäs kommun.
Genom Klimatfond Strängnäs vill Solör Bioenergi och Strängnäs Kommunföretag tillsammans, och i samverkan med andra aktörer, utveckla en effektiv, långsiktigt hållbar energiproduktion och energianvändning i Strängnäs kommun.

Pressmeddelande -

Nu lanseras Klimatfond Strängnäs för att snabba på energi- och klimatomställningen

Som tidigare annonserats har Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag tecknat ett samverkansavtal för att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning och satsar totalt 60 miljoner kronor för det gemensamma arbetet. En samverkansgrupp med två representanter från båda parter har nu, inom ramen för samarbetet, arbetat fram kriterier för att även andra organisationer ska kunna ta del av satsningen. Nu lanseras Klimatfond Strängnäs.

Genom Klimatfond Strängnäs vill Solör Bioenergi och Strängnäs Kommunföretag tillsammans, och i samverkan med andra aktörer, utveckla en effektiv, långsiktigt hållbar energiproduktion och energianvändning i Strängnäs kommun. Klimatfonden ska även bidra till att skapa förutsättningar och öka förmågan hos Strängnäs aktörer att accelerera klimatomställningen i hela värdekedjan.

- Energi- och klimatfrågan är högaktuell och vi behöver alla agera för att bygga en långsiktigt hållbar samverkan kring energi- och klimatfrågor i Strängnäs kommun. Det gäller att agera på de områden man har rådighet över. Båda parter har ambitiöst satta klimatmål och genom att samarbeta och möta utmaningarna tillsammans stärks förmågan att nå målen, säger Erica Edfeldt Wehtje, del av samverkansgruppen och teknisk chef på Solör Bioenergi Fjärrvärme.


Lokal satsning

Ansökan om medel ur Klimatfonden kan lämnas in när som helst under året men ska lämnas in senast 20 mars för att hanteras till våren alternativt 20 oktober för att hanteras på hösten. Satsningen man söker för ska vara lokalt förankrad och ligga i linje med de fem fokusområden i Strängnäs kommuns klimat- och energiplan. Vidare ska satsningen bidra till minskade utsläpp av territoriella och/eller konsumtionsbaserade växthusgaser, antingen direkt eller på sikt. Det ses även som positivt om satsningen bidrar till lärande, innovation, samarbeten och cirkulära lösningar.

Medel kan sökas av företag, föreningar och andra organisationer med verksamhet inom Strängnäs kommun, samt av kommunkoncernen.

- Den samverkan Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag har kring energi- och klimatfrågor hoppas vi fler inspireras av. Genom att göra det möjligt för andra aktörer att ta del av Klimatfonden skapar vi förutsättning för fler att gå från tanke till handling. Alla som bedriver verksamhet inom Strängnäs kommun kan söka medel och det kan handla om ett projekt, en förstudie eller hjälp med en investering så länge den uppfyller kriterierna. Vill man bolla frågor kring sin ansökan med oss i samverkansgruppen går det bra, säger Charlotte H. Kindmark, del av samverkansgruppen och styrelseledamot i Strängnäs kommunföretag.


Mer om Klimatfond Strängnäs
På Näringslivsdagen i Strängnäs den 22 september finns möjlighet att träffa representanter från Klimatfond Strängnäs; Erica Edfeldt Wehtje, teknisk chef på Solör Bioenergi Fjärrvärme, Charlotte H. Kindmark, styrelseledamot i Strängnäs kommunföretag, Ragnar Lindén, Hållbarhetsutvecklare i Strängnäs kommun, och Anders Pettersson, VD för Solör Bioenergi Fjärrvärme. På solorbioenergi.se/klimatfondstrangnas/ finns mer information, kontaktuppgifter och möjlighet att ansöka om medel.


För frågor kontakta:

Erica Edfeldt Wehtje, teknisk chef på Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-605 40 95
Charlotte H. Kindmark, styrelseledamot i Strängnäs kommunföretag, 070-796 98 98
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72


Om Solör Bioenergi
Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.


Om Strängnäs kommunföretag AB
Strängnäs kommunföretag AB är moderbolag i kommunkoncernen bestående av de kommunala bolagen Strängnäs Fastighets AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Strängnäs kommunföretag AB är även delägare i Solör Bioenergi Strängnäs AB. Strängnäs kommunkoncern ska på ett strategiskt och handlingskraftigt sätt ta sig an klimatutmaningen och har en viktig roll när det gäller införandet av effektivare teknik och att skapa förutsättningar för klimatsmarta levnadsvanor inom alla typer av verksamheter.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige