Gå direkt till innehåll
Solör har nu driftsatt den nya värmevärmeanläggningen i Edsbyn. Foto: Maria G Nilsson
Solör har nu driftsatt den nya värmevärmeanläggningen i Edsbyn. Foto: Maria G Nilsson

Pressmeddelande -

Ny modern fjärrvärmeanläggning nu igång i Edsbyn

För att säkra leveransen av fjärrvärme, få en effektivare verksamhet och högre verkningsgrad har en helt ny fjärrvärmeanläggning byggts i Edsbyn i sydvästra Hälsingland. Efter en intrimningsperiod av den moderna biopannan är nu den nya anläggningen i drift.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Hösten 2021 togs beslutet att investera i en helt ny fjärrvärmeanläggning i Edsbyn, där Solör Bioenergi sedan tidigare har verksamhet. Beslutet föregicks av flera års planeringsarbete där utgångspunkten var att den befintliga pannan från 1977 behövde ersättas med en modern biopanna. I arbetet ingick bland annat att finna den mest lämpliga placeringen av den nya anläggningen, där Solör har hittat en bra lösning tillsammans med Ovanåkers kommun.

Säkrar leveransen av fjärrvärme
Byggnationen påbörjades under 2022 och nu har den äldre pannan ersatts av den nya anläggningen som förutom panna och bränslelager även har plats för kontor och personalutrymmen.

- Satsningen i Edsbyn är på närmare 100 miljoner kronor och tryggar fjärrvärmeleveransen långsiktigt. Med denna moderna panna får vi ut mer värme per kubik biobränsle än tidigare, säger Johan Nåbo, projektchef på Solör Bioenergi.

I anläggningen används fuktiga biobränslen, främst restprodukter från närliggande skogsindustri i form av bark, träflis, toppar och grenar. Den moderna pannan har en effekt på 6 MW och rökgaskondensor på 1,5 MW. Anläggningen är utrustad med den senaste reningstekniken för minimal påverkan på miljön.

- Vi är stolta över satsningen i Edsbyn och ser nu fram mot att fortsätta ge våra kunder en trygg värmeleverans med en modern anläggning rustad för framtiden, säger Henrik Frohm, regionchef inom Nordost på Solör Bioenergi.

Solör Bioenergi levererar sedan tidigare fjärrvärme till större industrier, en industripark, kontor, badhus, flerfamiljshus och villor i Edsbyn. Totalt uppgår leveransen till cirka 38 000 MWh per år.

För mer information kontakta:
Johan Nåbo, projektchef Solör Bioenergi, 072-241 88 56
Henrik Frohm, regionchef Solör Bioenergi Nordost, 070-306 27 69
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige