Gå direkt till innehåll
Under våren startar byggnationen av den nya sporthallen i Strängnäs, som fått medel från Klimatfond Strängnäs. Foto: Lina Östling
Under våren startar byggnationen av den nya sporthallen i Strängnäs, som fått medel från Klimatfond Strängnäs. Foto: Lina Östling

Pressmeddelande -

Nya sporthallen i Strängnäs installerar solceller till egen elproduktion

Under våren startar byggnationen av den nya sporthallen i Strängnäs. Att minska klimatpåverkan är ett strategiskt arbete inom Strängnäs kommun och redan under den inledande projekteringsfasen fanns en vision om att kunna sätta solceller på sporthallens tak. Genom att projektet fått medel beviljade från Klimatfond Strängnäs är det nu möjligt att göra verklighet av visionen och därmed bidra till en ökad klimatnytta inom kommunen.

Solör Bioenergi och Strängnäs kommunföretag har tecknat ett samverkansavtal för att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning i hela Strängnäs kommun. Totalt satsas 60 miljoner kronor för det gemensamma arbetet och genom Klimatfond Strängnäs kan andra lokala företag, föreningar och kommunen ta del av satsningen. Läs mer på https://solorbioenergi.se/klimatfondstrangnas/

Taket kommer att täckas av 2 000 kvadratmeter solceller som beräknas generera 250 000 kWh el per år. Det kommer att täcka behovet av el till hallen och mer därtill. Bredvid sporthallen byggs det samtidigt en ny simhall och dessa två byggnader kopplas samman. När sporthallen genererar mer energi än vad den gör av med skickas detta vidare till simhallen som kan nyttja den el som blir över.

Vill vara en föregångare i klimatomställningen
Erik Granbeck, byggprojektledare på Strängnäs kommun, är projektchef för byggnationen av Larslunda sporthall. Sporthallen ligger strategiskt bra placerad i Strängnäs och kommer att vara ett viktigt skyltfönster för kommunen.

– När möjligheten kom att ansöka om medel från Klimatfond Strängnäs tog vi den. I en kommun är det viktigt att vi är en föregångare i klimatomställningen. Strängnäs kommun jobbar på många sätt med nationella och internationella mål där solcellsproduktion är ett av dem. Nu när vi kan installera en solcellsanläggning på sporthallen kommer en ytterligare konkret lösning på plats som hjälper till med omställningen, säger Erik Granbeck.

Beviljade medel från Klimatfond Strängnäs utgör en del av den totala kostnaden för installationen av solceller. Avsikten är att komplettera bidraget med statliga medel för att minska kostnaderna för kommunen.

Lokal elproduktion
Strängnäs kommuns klimat- och energiplan har ett antal fokusområden som utgör grunden för kommunens arbete. Projektet med solceller på sporthallen är i linje med två av dem; energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning, samt lokal förnybar energiförsörjning. I planen står bland annat att förnybar elproduktion bör gynnas på olika sätt.

– Genom att sätta upp solceller minskar den negativa klimatpåverkan då vi endast använder förnybar energikälla för elkonsumtion i hallen. Genom att ha egen elproduktionen minskar vi dessutom kostnaderna för kommunen. Vi hoppas att vårt arbete kan bidra till att Strängnäs kommun blir ett föredöme när det kommer till att visa vägen i klimatomställningen, säger Erik Granbeck.

Överbliven energi till simhallen
Larslunda sporthall är en ny hall som ska stå klar till sommaren 2025. Sporthallen kommer att ha en total invändig yta på 5 800 kvadratmeter. I hallen ryms en läktare för 1 000 personer och två fullstora idrottsplaner där det kommer vara möjligt att bedriva skolidrott och föreningsverksamhet.

Om projektet
2 000 kvadratmeter solceller kommer att täcka taket på Larslunda sporthall

Projekttid
Pågående med förväntat avslut i juni 2025

Ekonomi
Satsningen genomförs i egen regi med stöd från Klimatfond Strängnäs

Uppfyller följande kriterier
Fokusområdena energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning, samt lokal förnybar energiförsörjning.


För mer information kontakta:
Erica Edfeldt Wehtje, teknisk chef på Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-605 40 95
Charlotte H. Kindmark, styrelseledamot i Strängnäs kommunföretag, 070-796 98 98
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige