Gå direkt till innehåll
Solceller förser nu Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Gnesta med el. Fotograf Carpa Pedersen Photography
Solceller förser nu Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i Gnesta med el. Fotograf Carpa Pedersen Photography

Pressmeddelande -

Satsning på hållbar fjärrvärme i Gnesta

Solör Bioenergi fortsätter att driva frågan om en hållbar och fossilfri energiförsörjning vidare. En av satsningarna som gjorts den senaste tiden är att förse fjärrvärmeanläggningen i Gnesta med solceller, vilket innebär att en del av anläggningens behov av el produceras på plats. Satsningen har varit lyckad och nu ser Solör möjligheten att fler anläggningar förses med solceller.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 195 000 användare varje dag. Bolaget finns på 150 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fjärrvärmen i Gnesta har varit igång sedan början av 2000-talet och producerar årligen ca 25 GWh till framför allt villor, flerfamiljshus och industrier. På anläggningen finns två biobränslepannor som eldas med överskott från den lokala skogsindustrin i form av sågspån, skogsflis och bark.

Sedan i somras finns nu solceller på anläggningens tak, som producerar en del av den el som behövs. Sett över hela året beräknas ungefär 25 procent av elförbrukningen kunna förses med de egna solcellerna. Under sommaren blev det däremot ett överskott och en del av elen kunde säljas.

- Installationen av solceller är ett projekt i vår strävan mot en hållbar och fossilfri energiförsörjning. Satsningen på solel i Gnesta är ett steg i rätt riktning och vi ser nu över vilka andra anläggningar som skulle kunna följa efter, säger Jan Lindkvist, regionchef Solör Bioenergi Öst.

Målet är att fjärrvärmeanläggningen i Gnesta ska bli helt fossilfri inom ett par år. En del i detta är att dagens oljepanna, som används vid tillfälliga toppar och som reserv vid underhåll, byts ut till en panna för bioolja.

- Gnesta är en ort som växer kraftigt tack vare inpendlingen till Stockholm. Vi har under de senaste åren växt kraftigt då fler fastigheter kopplas in på fjärrvärmenätet. Utvecklingen går i samma riktning och Solör Bioenergi fortsätter att vara en möjliggörare för kommunens expansion, säger Jan.

- Solör Bioenergi jobbar kontinuerligt med energieffektivisering och förbättringar av vår verksamhet. Detta är vårt första solcellsprojekt och det ska bli intressant och spännande att följa utvecklingen av projektet i Gnesta. Förhoppningsvis kan vi ta liknande steg i flera fjärrvärmeorter, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

För mer information kontakta:
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Jan Lindkvist, regionchef Solör Bioenergi Öst AB, 070-243 03 99
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 195 000 användare varje dag. Vi finns på 150 platser i framför allt Sverige och Norge där vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill vi bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige