Gå direkt till innehåll
Ett nyligen uppstartat projekt kommer att fokusera på hållbar energiproduktion genom odling av energiskog för att få igång en nystart inom energiskogsbranschen. Foto: Nick Parfitt
Ett nyligen uppstartat projekt kommer att fokusera på hållbar energiproduktion genom odling av energiskog för att få igång en nystart inom energiskogsbranschen. Foto: Nick Parfitt

Pressmeddelande -

Solör Bioenergi deltar i EU-projekt för hållbar energiproduktion

Ett nyligen uppstartat projekt kommer att fokusera på hållbar energiproduktion genom odling av energiskog för att få igång en nystart inom energiskogsbranschen. Projektet finansieras delvis med stöd från EU, där Solör Bioenergi bidrar genom egen tid med sin erfarenhet och kompetens.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Bidra till utvecklingen
Med start i början av året till slutet av 2026 deltar Solör Bioenergi Fjärrvärme i ett projekt med finansiering av EU där syftet är att få igång en nystart för energiskogsbranschen. Projektet fokuserar geografiskt på områden där det finns förutsättningar för odling och efterfrågan på energiskogsflis i form av salix (pil). Målet är bland annat att identifiera och samla ledande salixaktörer i Sverige för erfarenhetsutbyte och samverkan. Projektet handlar också om att studera koldioxideffekter och säkerställa uppfyllande av hållbarhetskriterier, samt ta fram ekonomiska odlingskalkyler för energiskog med olika förutsättningar.

– Energisystemet och energimarknaderna utvecklas ständigt, och vi vill vara aktiva i dialogen med befintliga och potentiella bränsleleverantörer av olika förnybara bränslen. Vi tror på långsiktiga relationer med lokala leverantörer och en förståelse för varandras verksamhet. Vi är därför glada att vara med i detta projekt och bidra med kompetens och erfarenhet, och hoppas kunna vara en del av utvecklingen inom salix, säger Erica Edfeldt Wehtje, teknisk chef för Solör-koncernen.

Projektet är ett samarbete mellan flera aktörer med lång erfarenhet av salix. Förutom Solör Bioenergi Fjärrvärme AB medverkar Henriksson Salix AB, Laqua Treatment AB, Hjälmarbygdens Bioenergi. I projektet deltar även konsulterna Susanne Paulrud, RISE, specialiserad på bränsleegenskaper och förbränning, Kjell Andersson, tills nyligen näringspolitisk chef på Svebio samt docent Håkan Rosenqvist, specialiserad på salixekonomi. Projektledare är Henriksson Salix AB, ett svenskt familjeföretag specialiserat på teknik för och produktion av salix som biobränsle. Solör Bioenergis roll i projektet är att vara rådgivare och flera experter inom verksamheten kommer att delta i arbetet på olika sätt under projektets gång.

Salix som biobränsle
Salix är ett snabbväxande flerårigt trädslag, som växer i form av så kallad energiskog, och skördas vanligtvis genom direktflisning var tredje eller fjärde år. Odling sker främst för produktion av biobränsle, men även för sanering av tungmetaller i förorenad mark och för rening av kommunalt avlopps- och lakvatten.

Flis från salix är ett biobränsle som oftast används på en lokal marknad.

– Inom Solör Bioenergi använder vi salix som biobränsle på en del av våra anläggningar i södra Sverige, som ett av flera biobränslen utifrån vad som bäst passar våra behov. Vi vill vara med och se om det finns förutsättningar för att öka användandet av salix, och i så fall säkerställa att de krav och önskemål som finns vad gäller kvalité, kostnadseffektivitet och regelverksefterlevnad uppfylls, säger Erica.

Bildanvändning:
Vid publicering av hela eller delar av denna artikel ska den bild med EU-logotype som är bifogat denna text vara med, enligt Europeiska unionens beslut om projektstöd.

För mer information kontakta:
Erica Edfeldt Wehtje, teknisk chef för Solör-koncernen, 070-605 40 95
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

solorbioenergi.se

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige