Gå direkt till innehåll
Nu står det klart att Solör Bioenergi köper hundra procent av aktierna i bolagen Bjäre Biovärme AB, Munka-Ljungby Biovärme AB och Svedala Fjärrvärme AB av Bussme Energy. Fotograf: Maria G Nilsson
Nu står det klart att Solör Bioenergi köper hundra procent av aktierna i bolagen Bjäre Biovärme AB, Munka-Ljungby Biovärme AB och Svedala Fjärrvärme AB av Bussme Energy. Fotograf: Maria G Nilsson

Pressmeddelande -

Solör Bioenergi förvärvar tre fjärrvärmebolag av Bussme Energy

Nu står det klart att Solör Bioenergi köper hundra procent av aktierna i bolagen Bjäre Biovärme AB, Munka-Ljungby Biovärme AB och Svedala Fjärrvärme AB av Bussme Energy. Köpet, som är ett steg vidare i Solör Bioenergis satsning att växa inom fjärrvärme, omfattar en årlig värmeproduktion om 35 GWh på tre orter i västra Skåne.

Totalt omfattar förvärvet två transaktioner där Bjäre Biovärme AB, med verksamhet i Förslöv, genomfördes i december 2023. Resterande två bolag, Munka-Ljungby Biovärme AB, med verksamhet i Munka-Ljungby, och Svedala Fjärrvärme AB, med verksamhet i Svedala, omfattar den andra transaktionen som genomfördes tidigare i veckan.

– Vi tycker att det känns väldigt bra att Solör tar över. Vi har nått till en punkt där det behövs en ny aktör som kan fortsätta att ta bolagen med tillhörande verksamhet till nästa nivå och utveckla dem i rätt riktning. Då ser vi Solör som rätt partner för det. Deras redan befintliga närvaro i Skåne gör att det känns väldigt bra och tryggt att lämna över till dem. Hela processen har gått smidigt och vi och Solör har en samsyn i väldigt mycket vilket förenklar, säger Sven Persson, VD Bussme Energy.

Med förvärvet följer 180 kunder och en värmeproduktion om 35 GWh. Verksamheten producerar och säljer även biokol. Bussme Energy kommer fortsätta att ansvara för driften av de tre anläggningarna till och med 31 december 2024.

– Jag tycker detta är fantastiskt roligt. Vi stärker nu vår position i södra Sverige. I och med detta förvärv får vi också tre anläggningar som kan producera biokol, vilket vi ser som en väldigt spännande utveckling. Detta är vårt andra förvärv från Bussme Energy och vi kan bara konstatera att det har varit en mycket lugn och enkel process, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

Solör Bioenergi Group
Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

För mer information kontakta:
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Martin Frosteby, ansvarig förvärv Solör Bioenergi Holding AB, 073-801 49 74
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige