Gå direkt till innehåll
Solör Bioenergi har, genom sitt bolag Solør Bioenergi Varme AS, ingått avtal om att köpa aktierna i Norske Varmeleveranser AS. Foto: Solör
Solör Bioenergi har, genom sitt bolag Solør Bioenergi Varme AS, ingått avtal om att köpa aktierna i Norske Varmeleveranser AS. Foto: Solör

Pressmeddelande -

Solør Bioenergi i Norge förvärvar Norske Varmeleveranser AS i Gran

Solör Bioenergi har, genom sitt bolag Solør Bioenergi Varme AS, ingått avtal om att köpa aktierna i Norske Varmeleveranser AS. Norske Varmeleveranser äger och driver ett fjärrvärmeverk i Gran i Gran kommun norr om Oslo, som förser offentliga och privata kunder i centrum med cirka 6 GWh förnybar biovärme per år. De nuvarande ägarna har byggt upp en robust anläggning och försett Grans centrum med förnybar och oavbruten värme sedan starten 2010. Solør Bioenergi vill nu ta över investeringen och utveckla verksamheten ytterligare i nära samarbete med kunder och lokala myndigheter.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 465 000 användare varje dag. Bolaget finns på 249 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

- Utveckling av fjärrvärmen på Gran har skett i gott samarbete mellan Norske Varmeleveranser och kommunen, och har hela vägen stöttat kommunens tillväxt- och klimatmål på ett bra sätt. Att säkerställa konkurrenskraftig grön energi med hög leveranssäkerhet till både industri, företag och privatpersoner är naturligtvis viktigt för oss. Vi välkomnar att verksamheten nu får ett nytt ägande som kommer att utveckla verksamheten ytterligare och vi ser fram emot ett bra och konstruktivt samarbete med de nya ägarna kring vidareutvecklingen av koncessionsområdet i Gran centrum, säger kommunchef Randi Eek Thorsen i Gran kommun.

Sedan starten 2003 har Solør Bioenergi utvecklats till en ledande aktör inom förnybar energi i Norge och Sverige, och har idag mer än 2,5 Twh i totala energileveranser. För den norska delen av verksamheten ligger huvudkontoret i Kirkenær. Med förvärvet av fjärrvärmeverket i Gran stärker Solør Bioenergi sin satsning i Inland-regionen.

- Vi ser fram emot att stötta Gran kommuns planer för utvecklingen av Gran genom att erbjuda vidareutveckling av hållbara värmelösningar i området. Satsningen på fjärrvärme har varit – och är – mycket viktig för att nå övergripande klimatmål. Dessutom bidrar fjärrvärme till att avlasta elnätet, vilket i sin tur minskar samhällets investeringsbehov. Det frigör även mycket elkapacitet för lämpligare ändamål än uppvärmning, som elbilsladdning, säger Hans M. Moss, ordförande i Solør Bioenergi Varme AS.

Som representant för de säljande aktieägarna i Norske Varmeleveranser AS uttrycker ordförande Jan Helge Ekeren sin tillfredsställelse över att det är industriella och långsiktiga ägare som nu tar över stafettpinnen och tar utvecklingen vidare. Etablering och utveckling av fjärrvärme i Gran har blivit en mycket omfattande sidoverksamhet för nuvarande ägare, vid sidan av ägarnas dagliga arbete.

- Det finns en gräns för allt och med den omfattning verksamheten nått är det rätt att en professionell spelare med muskler nu tar över ansvaret för vidare utveckling. Vi är övertygade om att Solør Bioenergi kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen av Gran center genom att fortsätta underlätta hållbara energilösningar. Den dagliga driften av fjärrvärme fortsätter med samma höga leveranssäkerhet som tidigare och det är vi mycket nöjda med, säger Jan Helge Ekeren.

För mer information kontakta:
Jan Helge Ekeren, Norske Varmeleveranser AS , +47 977 00 399
Hans M. Moss, ordförande Solør Bioenergi AS +47 900 87 225
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 465 000 användare varje dag. Bolaget finns på 249 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige