Gå direkt till innehåll
Solør Bioenergi har, genom sitt bolag Solør Bioenergi Varme AS, ingått avtal om att köpa aktierna i Eidefoss Biovarme AS från AS Eidefoss. Foto: Solør
Solør Bioenergi har, genom sitt bolag Solør Bioenergi Varme AS, ingått avtal om att köpa aktierna i Eidefoss Biovarme AS från AS Eidefoss. Foto: Solør

Pressmeddelande -

Solør Bioenergi i Norge växer genom köp av Eidefoss Biovarme AS

Solør Bioenergi har, genom sitt bolag Solør Bioenergi Varme AS, ingått avtal om att köpa aktierna i Eidefoss Biovarme AS från AS Eidefoss. Köpet omfattar fjärrvärmeverk i Otta i Sel kommun, som förser offentliga och privata kunder i centrum med förnybar biovärme. Solør Bioenergi tar nu över anläggningen för att utveckla verksamheten ytterligare i nära samarbete med kunder och lokala myndigheter.


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 465 000 användare varje dag. Bolaget finns på 249 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Det är dotterbolaget Solør Bioenergi Varme AS som nu köper verksamheten i Otta i Sel kommun från AS Eidefoss. Fjärrvärmeverket förser offentliga och privata kunder i centrum med cirka 6 GWh förnybar biovärme årligen. AS Eidefoss har byggt upp en robust anläggning och försett Ottas centrum med förnybar och oavbruten värme sedan starten 2007. Solør Bioenergi tar nu över anläggningen för att utveckla verksamheten ytterligare i nära samarbete med kunder och lokala myndigheter.

- Utveckling av fjärrvärmen på Otta har skett i gott samarbete mellan Eidefoss Biovarme och kommunen, vilket har stöttat kommunens tillväxt- och klimatmål på ett bra sätt. Att säkerställa konkurrenskraftig grön energi med hög leveranssäkerhet till både industri, företag och privatpersoner är naturligtvis viktigt för oss. Vi välkomnar att verksamheten nu får ett nytt ägande som kommer att utveckla verksamheten ytterligare och vi ser fram emot ett bra och konstruktivt samarbete med de nya ägarna, säger kommunchef Eldri Siem i Sel kommun.

Sedan starten 2003 har Solør Bioenergi utvecklats till en ledande aktör inom förnybar energi i Norge och Sverige och har idag mer än 2,5 Twh i totala energileveranser. För den norska delen av verksamheten ligger huvudkontoret i Kirkenær.

– Med förvärvet av fjärrvärmeverket vid Otta stärker Solør Bioenergi sin satsning i Inland-regionen. Vi ser fram emot att stötta Sel kommuns planer för utvecklingen av Otta genom att erbjuda vidareutveckling av hållbara värmelösningar i området. Satsningen på fjärrvärme har varit – och är – mycket viktig för att nå övergripande klimatmål. Dessutom bidrar fjärrvärme till att avlasta elnätet, vilket i sin tur minskar samhällets investeringsbehov, och frigör mycket elkapacitet för lämpligare ändamål än uppvärmning, till exempel elbilsladdning, säger Hans M. Moss, ordförande i Solør Bioenergi Varme AS.

Som representant för de säljande aktieägarna i AS Eidefoss är vd Hans Kolden nöjd över att det är industriella och långsiktiga ägare som nu tar över stafettpinnen och tar utvecklingen vidare.

- Vår satsning på bioanläggningen på Otta har varit en liten aktivitet för Eidefossgruppen, både ekonomiskt och i förhållande till arbetstid från anställda. Detta är en bra industriell lösning för Eidefossgruppen i förhållande till våra huvudsakliga fokusområden framöver. Den dagliga driften av anläggningen kommer också till stor del att skötas av anställda i Eidefoss och det är vi mycket nöjda med, säger Hans Kolden.

För mer information kontakta:
Hans Kolden, VD Eidefoss AS, +47 957 58 678
Hans M. Moss, ordförande Solør Bioenergi AS +47 900 87 225
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 465 000 användare varje dag. Bolaget finns på 249 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Presskontakt

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 465 000 användare varje dag. Bolaget finns på 249 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige