Skip to main content

Solör Bioenergi levererar hållbar energi till Gyttorps centrum

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2019 07:52 CEST

Kvarteret Kålmasken i Gyttorp, ritat av arkitekten Ralph Erskine. Foto John Persson

Nu kommer stora delar av Gyttorps centrum att bli fossilfritt. Sedan förra året pågår arbetet med att ansluta Norabostäders fastigheter till fjärrvärmenätet. Solör Bioenergi genomför nu schaktning inför att fjärrvärmen ska tas i drift i sommar.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Bolaget finns på 137 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Det kommunala bostadsbolaget Norabostäder har idag drygt 140 lägenheter och ett antal kommersiella fastigheter i Gyttorp. Nu kommer alltså majoriteten av deras fastigheter i Gyttorp, däribland cirka 100 lägenheter och Gyttorps skola, att förses med fjärrvärme från anläggningen på Oricas industriområde.

- Vi ser stora miljövinster i att ansluta en betydande del av våra fastigheter till fjärrvärme. Förutom att vi minskar den negativa miljöpåverkan, genom lägre koldioxidutsläpp, får vi också bort den nuvarande panncentralen från centrum och de transporter som sker dit. Gyttorps centrum består av en speciell arkitektur med hus från 1950-talet ritat av Ralph Erskine. Denna unika miljö är förstås något som vi värnar om och projektet med fjärrvärme är helt i linje med vårt arbete med ständiga miljöförbättringar, säger Leif Johansson, fastighetschef på Norabostäder.

Anslutningen till fjärrvärme innebär alltså att panncentralen i Gyttorp centrum försvinner. Den befintliga pelletspannan var underdimensionerad med följd att oljepannan är i drift under vintersäsongen. Det här innebär att i stort sett all olja ersätts med fossilfri hållbar energi från panncentralen på Oricas industriområde.

- Andra fördelar är att vi får bort tunga transporter av bränsle från Gyttorp centrum, vilket är bra både för miljön och säkerheten, säger Johan Lagerqvist, affärsansvarig inom Energi på Solör Värme.

De beräkningar som gjorts visar att utsläpp av koldioxid kommer att minskas med minst 100 ton per år tack vare övergången till fjärrvärme.
- En förutsättning för detta projektet har varit att vi fått bidrag från Naturvårdsverket, det så kallade klimatklivet, sägerJohan.

Just nu pågår arbetet med schaktning för en drygt en kilometer lång kulvert som förbinder fjärrvärmecentralen vid Oricas industriområde till Gyttorps centrum. Driftsättning är planerad till sommaren.

För mer information kontakta:
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72
Johan Lagerqvist, Affärsansvarig inom Energi på Solör Värme, 070-429 35 56
Leif Johansson, fastighetschef Norabostäder, 070-638 62 87

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 156 500 användare varje dag. Vi finns på 137 platser i framför allt Sverige och Norge där vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill vi bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.