Gå direkt till innehåll
Solör Bioenergi köper Borgstena Energi och levererar nu fjärrvärme från anläggningen i Herrljunga. Fotograf: Mattias Björlevik
Solör Bioenergi köper Borgstena Energi och levererar nu fjärrvärme från anläggningen i Herrljunga. Fotograf: Mattias Björlevik

Pressmeddelande -

Solör Bioenergi ny aktör inom fjärrvärmen i Herrljunga

Nu har köpet gått igenom där Solör Bioenergi förvärvar Borgstena Energi, bolaget som sedan 90-talet producerat fjärrvärme i Herrljunga. Solör Bioenergi driver nu fjärrvärmeanläggningen, genom det nya namnet Solör Bioenergi Herrljunga AB, och levererar fjärrvärme till det kommunala bolaget Herrljunga Elektriska AB.

Solör Bioenergi levererar fjärrvärme på drygt fyrtio orter i Sverige. Kunderna är privatpersoner, mindre och medelstora kommuner samt industrier, vilka anlitar Solör Bioenergi för både byggande och drivande av anläggningar för leverans av färdig värme, ånga och el. Fjärrvärmeanläggningen i Herrljunga förser i dagsläget cirka 200 kunder i Herrljunga med värme. I anläggningen produceras cirka 23 GWh fjärrvärme per år.

- Vi kommer fortsätta driva anläggningen och leverera en stabil värme året runt. Solör Bioenergi har stor erfarenhet och kunskap inom fjärrvärme som vi tar med oss i arbetet för att utveckla anläggningen till att hålla en hög standard, säger Jan Lindkvist, regionchef på Solör Bioenergi Fjärrvärme.

Fjärrvärmeanläggningen startade på 90-talet av Borgstena Energi, som ville ta tillvara på biprodukter från sågverket. Nu har bolaget sålt fastigheten och tillhörande mark till Solör Bioenergi.

- Detta är den sista anläggningen i vårt bolag som vi säljer. Det är nu dags att med ålderns rätt lämna över verksamheten, säger Svante Andersson på Borgstena Energi AB.

Kunden har sedan starten varit det kommunala bolaget Herrljunga Elektriska AB. Solör Bioenergi äger panncentralen och leveransen till Herrljunga Elektriska slutar där kulvertarna från anläggningen tar vid.

- Värmeleveranserna från Solör Bioenergi sker under samma förutsättningar som tidigare och vi ser med tillförsikt fram emot ett gott samarbete, säger Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB.

Köpet är en del i Solör Bioenergis satsning på att växa inom fjärrvärme

- Vår strategi är att växa både organiskt och genom förvärv. Herrljunga är en ny ort för oss men närheten till Vårgårda där vi idag driver fjärrvärmeverksamhet ser vi som positivt och jag är övertygad om att samarbetet mellan Vårgårda och Herrljunga kommer att vara positivt för båda anläggningarna, säger Anders Pettersson, VD för Solör Bioenergi Fjärrvärme.


För mer information kontakta:

Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72
Jan Lindkvist, regionchef Solör Bioenergi Öst AB, 070-243 03 99
Anders Mannikoff, VD Herrljunga Elektriska AB, 070-226 10 40

Ämnen


Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnyelsebar energi baserad på trädbränslen och fjärrvärme. Vår kärnverksamhet är fjärrvärme, energiåtervinning av miljöfarligt träavfall, kreosot och cca-impregnerat trä, produktion av ånga och el samt produktion av biobränslen i form av pellets, briketter och flis.

Presskontakt

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 465 000 användare varje dag. Bolaget finns på 249 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige