Gå direkt till innehåll
Solör Bioenergi och Friluftsfrämjandet i Sjöbo låter julgranar bli till fjärrvärme. Foto Unsplash
Solör Bioenergi och Friluftsfrämjandet i Sjöbo låter julgranar bli till fjärrvärme. Foto Unsplash

Pressmeddelande -

Solör Bioenergi och Friluftsfrämjandet i Sjöbo låter julgranar bli till fjärrvärme

Varje år säljs cirka 3 miljoner granar i Sverige, vilket innebär stora mängder avfall som ska hanteras i början av året. I Sjöbo har ortens invånare möjlighet att göra en insats för miljön och bidra till ett mer hållbart julfirande. När den barrande julgranen gjort sitt tar Friluftsfrämjandet hand om granen och ser till att den blir flis som används för att producera fjärrvärme till kommunens invånare.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Bidrag till ungdomsverksamhet
Sedan många år tillbaka har Solör Bioenergi i Sjöbo ett nära samarbete med Friluftsfrämjandet i Sjöbo. Varje år under Trettondedag-helgen kan hushållen i Sjöbo tätort lämna sin julgran till Friluftsfrämjandet som mot en kostnad av 40 kr tar hand om granen. Antingen så ställs granen vid brevlådan eller vid en uppsamlingsplats för de som bor i flerfamiljshus. Swish eller en peng i granen fungerar som betalmedel.

- Alla pengar som vi får in på detta går till vår ungdomsverksamhet, Frilufsarna, vilket är barn mellan 10 och 14 år. Detta är ett mycket välkommet bidrag i vår verksamhet och vi är glada över att samarbetet fortsätter, säger Angelica Andersson på Friluftsfrämjandet i Sjöbo.

Hållbar värme
Julgranarna lastas på släpkärror och körs till en lokal flisleverantör som säljer flisen till Solör Bioenergi i Sjöbo. Fjärrvärmen startade i Sjöbo 2002 och är nu väl etablerat på orten. Bland kunderna finns villor, flerfamiljsfastigheter, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter. Värmeleveransen sker från en produktionsanläggning som består av en biobränslepanna och en oljepanna som används vid toppar och som reserv. Allt biobränsle som används kommer från lokala aktörer och består, utöver flisade julgranar, framför allt av restprodukter från skogsindustrin i form av spån och flis.

- Det är viktigt för oss på Solör att arbeta hållbart på olika sätt. Vårt samarbete med Friluftsfrämjandet har pågått under många år och är ett fint exempel där vi tillsammans värnar om kretsloppstänket, säger Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd.

För mer information kontakta:
Flemming Rasmussen, regionchef Solör Bioenergi Syd, 070-313 62 34
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige