Gå direkt till innehåll
Solör Bioenergi och Strängnäs Kommunföretag AB ingick under förra året ett samverkansavtal för att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning. Foto: Viktoria Henriksson
Solör Bioenergi och Strängnäs Kommunföretag AB ingick under förra året ett samverkansavtal för att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning. Foto: Viktoria Henriksson

Pressmeddelande -

Solör Bioenergi och Strängnäs kommun i samverkan för att bidra till lokal klimat- och energiomställning

Solör Bioenergi och Strängnäs Kommunföretag AB ingick under förra året ett samverkansavtal för att tillsammans bidra till en snabbare energi- och klimatomställning. Inom ramen för samverkan tillför de båda bolagen totalt 60 miljoner kronor för att genomföra gemensamma projekt, och för att uppmuntra andra lokala organisationers gröna omställning.

Samarbete för en accelererad klimatomställning
Solör Bioenergi driver fjärrvärmeverksamheten i Strängnäs kommun genom bolaget Solör Bioenergi Strängnäs AB, som bildades då Solör förvärvade en del av fjärrvärmeverksamheten i början av 2022. Bolaget har bland annat som mål att energiproduktionen i Strängnäs kommun ska vara fossilfri år 2030.

Solör Bioenergi Strängnäs AB ägs till 80 procent av Solör Bioenergi och till 20 procent av Strängnäs Kommunföretag AB. I samband med förvärvet 2022 slöts ett samverkansavtal att tillsammans bygga en långsiktigt hållbar samverkan kring energi- och klimatfrågor med mål att bland annat stödja klimatomställning, öka kapacitet för att minska belastningen på elnätet och möjliggöra cirkulära lösningar.

- Samarbetets ambition är att samverka för fjärrvärme som en naturlig del av Strängnäs kommuns framtid och att samverka kring frågor som främjar utvecklingen mot en klimatneutral och effektiv användning av energi. För oss som företag är det viktigt att ligga i framkant i dessa frågor för att vara attraktiv för både investerare, kunder och som arbetsgivare, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

- Strängnäs kommun växer och vi vill växa hållbart och på ett sätt som ligger i linje med klimatmålen. För att det ska vara möjligt behöver vi samarbeta för att hitta nya arbets- och tankesätt samt agera tillsammans. Var och en på de områden denne har rådighet över. Genom detta avtal och tillskjutna medel bidrar vi till att skapa förutsättningar för både kommun, kommunbolag och andra lokala aktörer att snabba på Strängnäs kommuns gröna omställning, säger Jacob Högfeldt, styrelseordförande i Strängnäs Kommunföretag AB.

Nu pågår arbetet med att konkretisera samverkan genom att en samverkansgrupp etableras. Gruppen kommer bland annat att fastställa kriterier för vilka som kommer kunna ta del av ägartillskotten.

För mer information kontakta:
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72
Jacob Högfeldt, styrelseordförande i Strängnäs Kommunföretag AB, 070-566 62 22

Om Solör Bioenergi
Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 299 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Om Strängnäs kommunföretag AB
Strängnäs kommunföretag AB är moderbolag i kommunkoncernen bestående av de kommunala bolagen Strängnäs Fastighets AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Strängnäs kommunföretag AB är även delägare i Solör Bioenergi Strängnäs AB. Strängnäs kommunkoncern ska på ett strategiskt och handlingskraftigt sätt ta sig an klimatutmaningen och har en viktig roll när det gäller införandet av effektivare teknik och att skapa förutsättningar för klimatsmarta levnadsvanor inom alla typer av verksamheter.

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige