Gå direkt till innehåll
Solör Bioenergi ökar sin elproduktion i Falköping tack vare en uppgradering av elturbinen. Foto: Finemanget
Solör Bioenergi ökar sin elproduktion i Falköping tack vare en uppgradering av elturbinen. Foto: Finemanget

Pressmeddelande -

Solör Bioenergi ökar sin elproduktion i Falköping

Fjärrvärmeanläggningen i Falköping, som sedan förra våren drivs av Solör Bioenergi, är en verksamhet baserad på förnybar energi med biobränsle från skogen. Anläggningen förser villor, flerfamiljshus, industrier och offentliga byggnader med hållbar energi i form av fjärrvärme. Senaste i raden av satsningar är en uppgradering på drygt 7 miljoner kronor av den elturbin som finns på anläggningen i Falköping. Elturbinen tar tillvara på energin som produceras och gör om den till både el och fjärrvärme. Genom uppgraderingen är det möjligt för anläggningen att producera än mer elektricitet och på så vis öka kapaciteten i elnätet.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Vi finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fjärrvärme med Bra miljöval
Fjärrvärmen i Falköping startade 1983 och efter många år med intensiv fjärrvärmeutbyggnad byggdes ett nytt fjärrvärmeverk som stod klart 2001. Under våren 2021 köpte Solör Bioenergi fjärrvärme- och fiberverksamheten från Falbygdens Energi. Fjärrvärmen är helt fossilfri och eldas enbart på biobränsle, vilket gör att den är märkt med Bra miljöval. I anläggningen används lokala biobränslen såsom flis och bark som hämtas från skogen. Bränslemixen består även av rent träavfall och briketter som är en restprodukt från skogsindustrin. Produktionen av fjärrvärmen i Falköping uppgår årligen till ca 120 GWh energi och omfattar både fjärrvärme och el.

- Falköping och dess närområde är ett expansivt område som är väldigt intressant för oss att fortsätta växa i. Vi märker att intresset ökar för närproducerad och miljöriktig värme, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

Satsning på ökad elproduktion
Sedan 2013 finns ett kraftvärmeverk med en elturbin på anläggningen, som byggdes för att kunna producera mer värme och även kunna producera el. Solör Bioenergi tar nu energieffektivisering ett steg längre i och med uppgraderingen av elturbinen. Den så kallade ORC-turbinen omvandlar en del av den energi som produceras i anläggningen till värme och el. Totalt beräknas turbinen att producera 15 GWh el per år, vilket motsvarar en normal elförbrukning för 650 medelstora villor med eluppvärmning.

- Energieffektivisering är en viktig del för oss och vi arbetar kontinuerligt med att spara energi i anläggningarna genom att öka verkningsgrader och minska energiförluster. Vi gör vad vi kan för att öka elproduktionen och bidra till den situationen som energimarknaden befinner sig i, säger Nicklas Eld.

För mer information kontakta:
Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, 070 –999 30 62
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige