Gå direkt till innehåll
1 600 ton briketter kommer kunna hanteras i det nya lagret i Floby som Solör Bioenergi byggt för att trygga sin fjärrvärmevärmeleverans. Foto: Emanuel Ström
1 600 ton briketter kommer kunna hanteras i det nya lagret i Floby som Solör Bioenergi byggt för att trygga sin fjärrvärmevärmeleverans. Foto: Emanuel Ström

Pressmeddelande -

Solör Bioenergi säkrar fjärrvärmeleveransen med nytt brikettlager i Floby

Nu står det nya lagret för briketter klart i Floby, som Solör Bioenergi byggt bredvid deras fjärrvärmeanläggning. Med en kapacitet på 1 600 ton spelar lagret en viktig funktion för att säkra tillgången på biobränsle och därmed även trygga leverans av fjärrvärme ut mot kunderna.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

På fjärrvärmeanläggningen i Floby produceras cirka 11 000 megawattimmar fjärrvärme varje år till villor, flerfamiljshus och industrier i Floby. På anläggningen eldas framför allt briketter och askan förs tillbaka till skogen. Bränslet kommer från träindustri i närområdet och fjärrvärmen är märkt med Bra miljöval.

Brikettlagret är 1 000 kvadratmeter och uppbyggt av betongblock i tre lager med en tältbyggnad ovanpå. I lagret beräknas 1 600 ton briketter kunna hanteras och det kommer vara möjligt att lagra briketter för större delen av säsongen. Om det skulle bli problem med transporter eller om andra oförutsägbara händelser inträffar säkrar lagret leveransen till kunderna.

- Satsningen på ett eget lager för briketter är väldigt viktigt för att säkra tillgången på bränsle året runt. Genom att vi lagrar biobränsle ger det oss en trygghet att kunna leverera fjärrvärme även när tillgången på bränsle är mindre under vintermånaderna, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

För mer information kontakta:
Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, 070–999 30 62
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier

Regioner


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige