Gå direkt till innehåll
Solør Bioenergi i Norge utökar och köper Ringerike Bioenergi AS. Foto: Finemanget
Solør Bioenergi i Norge utökar och köper Ringerike Bioenergi AS. Foto: Finemanget

Pressmeddelande -

Solør Bioenergi utvider på Ringerike - kjøper Ringerike Bioenergi AS

Solør Bioenergi har gjennom sitt selskap Solør Bioenergi Varme AS, inngått avtale om kjøp av aksjene i Ringerike Bioenergi AS. Ringerike Bioenergi eier og driver et nærvarmeanlegg på Helgelandsmoen i Hole kommune, som forsyner Helgelandsmoen Næringspark med omkring 4 GWh fornybar biovarme årlig. Dagens eiere har bygget opp et robust anlegg og forsynt Helgelandsmoen med fornybar og avbruddsikker varme siden starten i 2006. Solør Bioenergi ønsker nå å ta over satsingen og utvikle virksomheten videre i nært samarbeid med næringsparken og lokale myndigheter.

Solør Bioenergi har siden oppstarten i 2003 utviklet seg til å bli en ledende aktør innen fornybar energi i Norge og Sverige, og har pr i dag mer enn 2.5 Twh i samlede energileveranser. For den norske delen av virksomheten ligger hovedkontoret på Kirkenær. – med oppkjøpet av anlegget på Helgelandsmoen styrker Solør Bioenergi sin satsing i Ringeriksregionen, sier Hans M. Moss, styreleder i Solør Bioenergi Varme AS. -Vi ser frem imot å støtte opp under videre utvikling av området ved næringsparken på Helgelandsmoen gjennom å tilby bærekraftige og fornybare oppvarmingsløsninger. Satsingen på fjernvarme har vært – og er - svært viktig for å nå overordnende klimamål. I tillegg bidrar fjernvarme til å avlaste belastningen på kraftnettet, som igjen reduserer samfunnets behov av investeringer, og frigjør mye elektrisk kapasitet til mer egnede formål enn oppvarming, sier Moss.

Som representant for de selgende aksjonærene i Ringerike Bioenergi AS uttrykker Elling Tuft tilfredshet over at det er industrielle og langsiktige eiere som nå tar over stafettpinnen og tar utviklingen videre. Etableringen og utbyggingen av bioanlegget har vært en omfattende sideaktivitet for dagens eiere. Vi ser at tiden nå er rett for at en profesjonell aktør tar over ansvaret for den videre utviklingen uttaler Tuft. Daglig drift av anlegget videreføres med samme høye leveringssikkerhet som tidligere, og det er vi godt tilfreds med, sier Tuft.

Om Solør Bioenergi:

Solør Bioenergi Gruppen er en ledende aktør innen fornybar energi basert på biomasse fra skog og skogindustri. Mer enn 600 000 er daglige sluttbrukere av våre varmeleveranser. Vi finnes på 271 steder fremfor alt i Sverige og Norge der vi produserer og distribuerer fjernvarme, nærvarme, industridamp og strøm til private kunder, næringsvirksomheter, offentlige virksomheter og industri. Vår virksomhet omfatter også energigjenvinning av utrangert trevirke og produksjon av biobrensler som flis, briketter og pellets, i tillegg til å levere industrielle servicetjenester (Utility Solutions). Ved å utnytte fornybare biprodukter fra skogen, vil vi bane vei for et bærekraftig samfunn med reduserte CO2 utslipp.

For nærmere opplysninger kan følgende personer kontaktes;

Ringerike Bioenergi v/Elling Tuft - tlf 959 27 300

Solør Bioenergi v/ Hans M. Moss - tlf 900 87 225

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige