Gå direkt till innehåll
Foto/Photo: Linda Broström
Foto/Photo: Linda Broström

Pressmeddelande -

Solör Bioenergy Group: Issuance of updated Green Finance Framework including SPO

In the Solör Group, we strive to have a fossil-free production of energy with an ambition to be climate neutral in our own operations by 2040. By producing renewable energy and recycling hazardous wood waste, we wish to promote the transition towards an environmentally sustainable society. We are actively working to increase the proportion of biofuels, minimize the share of fossil fuels, reduce electricity consumption and increase efficiency in our production of energy.

The UN Sustainable Development Goals
Our operations require compliance with strict environmental regulations and codes in the countries where we operate, as well as permits and licenses.

To ensure a consistently high quality, we benchmark our production facilities to identify improvement areas and implement best practice processes for all plants. To reduce our electricity use, we are installing metering devices to monitor electricity use, we are enhancing the efficiency of existing flue gas condensers, pumps, fans and compressors, and we are installing LED lighting.

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige