Gå direkt till innehåll
Solör Bioenergy Group köper Lyses närvärmeverksamhet på Nord-Jæren. I försäljningen ingår inte Lyses fjärrvärmeverksamhet. Foto: Maria G Nilsson
Solör Bioenergy Group köper Lyses närvärmeverksamhet på Nord-Jæren. I försäljningen ingår inte Lyses fjärrvärmeverksamhet. Foto: Maria G Nilsson

Pressmeddelande -

Solör Bioenergy Group köper Lyses närvärmeverksamhet

Solör Bioenergy Group köper Lyses närvärmeverksamhet på Nord-Jæren. I försäljningen ingår inte Lyses fjärrvärmeverksamhet.

– Med förvärvet av närvärmeverksamheten i Nord-Jæren stärker Solør Bioenergi sin satsning i Sør-Vest, säger Hans M. Moss, ordförande i Solør Bioenergi Varme AS.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränsle och har över 900 000 användare på 300 olika platser i Norge och Sverige.

Närvärmeanläggningarna förser mindre ytor med värme för uppvärmning och tappvatten. Dessa anläggningar använder lokala energicentraler som bygger på naturgas, biogas, värmepumpar, el eller en kombination av dessa. Den totala försäljningen är cirka 45 GWh fjärrvärme varje år, fördelat på 30 GWh för privatkunder och bostadsbolag och 15 GWh för företagskunder.

Idag drivs närvärmeverksamheten främst på fossil naturgas och måste byggas om för att bli klimatneutrala.

Lyse har bedömt att bioenergi i form av pellets och flis är det mest relevanta för de flesta fjärrvärmesystem och därmed den mest rationella lösningen för en grön omställning. Solør Bioenergi har god kunskap och erfarenhet från anläggningar baserat på detta.

– Solör Bioenergy Group är en professionell och ledande aktör inom bioenergi och har både ägande och förståelse för denna värdekedja sedan tidigare. Vi tror därför att de kan erbjuda våra kunder en snabbare och mer kostnadseffektiv övergång till klimatneutrala lösningar baserade på trädbränsle än om vi skulle göra det själva, säger Marianne Frøystad Ånestad, koncernansvarig för infrastruktur och cirkulär energi på Lyse.

Kunderna fick idag besked om att de nu kommer att flyttas över till Solör.

– Vi är mycket glada över att välkomna nya kunder från Lyse till vår bioenergifamilj. Vi har ingått en överenskommelse om att Lyse ska driva anläggningarna under en period, och det mesta blir som tidigare, säger Moss i Solør Bioenergi.

I köpet ingår fjärrvärmecentralerna vid Tastarustå, Hundvåg, Søra Bråde, Eiganes, Gauselbakken, Gausellia, Sola (Kongshaug), Grannesbakken, Jåsund, Myklebust, Risavika, Bryne (Eivindsholen) och Sandnes (Brattebø). I försäljningen ingår inte Lyses fjärrvärmeverksamhet.

Solør Bioenergi finns redan på flera platser i regionen, bland annat i Sola, Grødaland, Kviamarka och Vigrestad. Här levereras värme till industriverksamhet och fjärrvärme till flygplatsområdet.

– Vi ser fram emot att stödja utveckling och tillväxt i regionen genom att erbjuda utveckling av hållbara energilösningar. På längre sikt kommer vi att bygga om energicentralerna en efter en och fasa ut naturgas, avslutar Moss.

Lyse bygger nu en ny fjärrvärmesträcka från Paradis till Bjegsted. Närvärmecentralen i Bjergsted ska anslutas till fjärrvärmenätet och ingår därför inte i försäljningen.

Om Lyse:
Lyse är en norsk energi- och telekomkoncern. Vi bygger samhällskritisk infrastruktur och genom varumärkena Lyse, Altibox och Ice producerar och levererar vi el-, internet-, mobil- och underhållningstjänster. Vi har verksamhet i hela Norge, har vårt huvudkontor i Stavanger och har över 2 000 anställda. Vi är helägda av 14 kommuner och vårt värdeskapande går tillbaka till samhället. Vårt totala bidrag till staten, värdkommunerna och ägarkommunerna för 2023 var 6,37 miljarder NOK.

Om Solör Bioenergy Group:
Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränsle med 900 000 användare varje dag. Vi finns på 300 orter, främst i Sverige och Norge, där vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industri. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat virke och produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar.

För ytterligare information kan följande kontaktas;
Hans M. Moss, styrelseordförande Solør Bioenergi Varme AS, +47 900 87 225
Pär Westborg, marknadsdirektör Solör Bioenergi Group, +46 76 777 76 72
Atle Simonsen, Kommunikationschef Lyse, + 47 920 36 938
Marianne Frøystad Ånestad, koncernansvarig infrastruktur, + 47 971 05 140

Ämnen


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi

Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige