Gå direkt till innehåll
Nu ökar Solörs leverans av fjärrvärme då klubben gett Solör förnyat förtroende att leverera fjärrvärme även till det nya större klubbhuset som blivit klart i vår. Foto: Anna Hult
Nu ökar Solörs leverans av fjärrvärme då klubben gett Solör förnyat förtroende att leverera fjärrvärme även till det nya större klubbhuset som blivit klart i vår. Foto: Anna Hult

Pressmeddelande -

Solör får ökat förtroende att leverera fjärrvärme till Vårgårda IK

Solör Bioenergi har sedan en lång tid tillbaka levererat fjärrvärme till Vårgårda IK:s klubbhus i Vårgårda. Nu ökar Solörs leverans av fjärrvärme då klubben gett Solör förnyat förtroende att leverera fjärrvärme även till det nya större klubbhuset som blivit klart i vår. Samtidigt vill Solör stötta klubben än mer och ökar därför sin sponsorinsats.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Smidigt och snabbt
Sedan tidigare har Vårgårda IK ett klubbhus där varmvattnet värms upp av fjärrvärme. När planerna på ett större och mer modernt klubbhus tog fart var energifrågan en del att ta ställning till. Under arbetets inledande del jämfördes fjärrvärme med bergvärme och det var flera faktorer som talade för att fjärrvärme skulle användas även i det nya huset.

Per Sjöstrand, ideellt aktiv i Vårgårda IK, är den som har drivit frågan kring fjärrvärme i den nya byggnaden.

- Fjärrvärme är billigt, smidigt och snabbt jämfört med andra energikällor. När vi jämförde med bergvärme skulle det behövas två stora varmvattensberedare med elpatroner. Beredarna skulle kräva mycket utrymme i fastigheten och elpatronerna skulle öka våra årliga fasta elkostnader, säger Per Sjöstrand.

Byggandet av det nya klubbhuset startade i höstas och stod klart tidigare i vår. Huset är drygt 400 kvadratmeter i två våningar med tre moderna omklädningsrum, materielrum och samlingslokal. I huset finns golvvärme och varmvatten som värms upp med fjärrvärme. Den enda plats som fjärrvärmen tar i anspråk i huset är en liten låda som är satt på väggen.

- Vi har fått fjärrvärme från Solör under många år och alltid varit nöjda, så det var självklart att välja fjärrvärme igen. Samarbetet med Solör, både genom åren och under arbetets gång med det nya huset, har fungerat väldigt bra, säger Per Sjöstrand.

Större sponsring till föreningen
Eftersom fjärrvärme redan fanns i området var installationen av fjärrvärme smidig. En ny ledning på cirka 40 meter har dragits till huset där en ny fjärrvärmecentral har monterats.

- Vi är glada att utöka vår leverans av fjärrvärme till Vårgårda IK och ser positivt på fortsatt gott samarbete. Samtidigt väljer vi att utöka vår sponsringsinsats för att stötta föreningen än mer, säger Henrik Frohm, regionchef Solör Bioenergi.

För mer information kontakta:
Henrik Frohm, regionchef Solör Bioenergi, 070-306 27 69
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige