Gå direkt till innehåll
Arbete vid nya bostadsområdet Prästgårdsgärde i Falköping som blivit inkopplat på fjärrvärmen och beräknas vara klart för inflyttning under 2023. Foto: Finemanget
Arbete vid nya bostadsområdet Prästgårdsgärde i Falköping som blivit inkopplat på fjärrvärmen och beräknas vara klart för inflyttning under 2023. Foto: Finemanget

Pressmeddelande -

Stor satsning på fjärrvärmen i Falköping

Intresset för fjärrvärme ökar i hela landet och i Falköpings kommun får Solör Bioenergi löpande nya förfrågningar om att koppla på fjärrvärme. Anslutningarna har ökat kraftigt det senaste åren och intresset framåt är stort från såväl villakunder som bostadsbolag, företag och kommunala verksamheter i Falköping och Floby.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kraftig ökning senaste åren
Anslutningarna i Falköping har ökat kraftigt de senaste åren. Bland de nya fastigheterna som fått fjärrvärme finns villor, näringsverksamheter, flerfamiljsbostäder och en kommunal verksamhet. Den största leveransen bland anslutningarna gäller de nya flerfamiljsbostäderna vid Prästgårdsgärde i Falköping, där inflyttning förväntas sker under hösten.

- Förutom att fjärrvärmen är en väldigt leveranssäker energikälla och en bekväm produkt har den också blivit ekonomiskt konkurrenskraftigt gentemot många andra energikällor. Det ser vi som de främsta anledningarna till att efterfrågan på fjärrvärme ökar, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

Ökningen under 2022 innebar en mångdubblering av antalet anslutningar, vilket i detta fall motsvarar normalförbrukningen av värme för drygt 70 villor.

Plan för utbyggnad av stamnätet
För 2023 är intresset än större än förra året. Förutom de fastigheter som redan är avtalade finns intresset från bland annat villakunder och stora lager. Samtidigt tittar nu Solör på en utbyggnad av stamnätet. När Falköpings kommun bygger en ny gata för att knyta samman två industriområden finns en idé om att bygga en så kallad rundmatning. Detta skulle innebära möjlighet till fjärrvärme för både industrier och villor som planeras att byggas i området på sikt.

Fjärrvärme med lokala biobränslen
Fjärrvärmen i Falköping startade 1983 och efter många år med intensiv fjärrvärmeutbyggnad byggdes ett nytt fjärrvärmeverk som stod klart 2001. Fjärrvärmen är helt fossilfri och eldas enbart på biobränsle, vilket gör att den är märkt med Bra miljöval. I anläggningen används lokala biobränslen såsom flis och bark som hämtas från skogen. Bränslemixen består även av rent träavfall och briketter som är en restprodukt från skogsindustrin. Produktionen av fjärrvärmen i Falköping uppgår årligen till ca 120 GWh energi och omfattar både fjärrvärme och el. Med kommande planerade och möjliga nyanslutningar kommer produktionen flerdubbleras.

- Produktionen på vår anläggning i Falköping kommer förstås att öka i och med alla nya anslutningar som kommer framöver. Vi fortsätter att hålla en hög kvalitet i vår produktion för att leverera pålitlig fjärrvärme till våra kunder, säger Nicklas.

För mer information kontakta:
Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, 070 –999 30 62
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier

Regioner


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige