Gå direkt till innehåll
Bygget av JULA Logistics nya logistikterminal, dit Solör Bioenergi levererar fjärrvärme, är i full gång.
Bygget av JULA Logistics nya logistikterminal, dit Solör Bioenergi levererar fjärrvärme, är i full gång.

Pressmeddelande -

Stor satsning på hållbar logistikterminal i Falköping med fjärrvärme från Solör Bioenergi

Just nu byggs det för fullt på Marjarps industriområde i Falköping inför att Jula Logistics nya logistikterminal ska stå klar till sommaren 2024. På ett område motsvarande tolv fotbollsplaner byggs en helt ny anläggning redo att ta emot gods från hela Europa via tåg och lastbil. Hållbarhetsfrågan är central i byggnationen och hela terminalen kommer att försörjas med fjärrvärme från Solör Bioenergi.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Företaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där fjärrvärme, ånga och el produceras och distribueras till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi byggde ut stamledningen inom Marjarps industriområde redan 2020, för att förse andra fastigheter i området med värme. När Jula Logistics tog beslutet att välja fjärrvärme för den nya logistikterminalen som ska stå färdig till sommaren 2024 påbörjade Solör arbetet med att ansluta området. Totalt har en ny kilometerlång ledning dragits till byggnaden.

Under hösten kommer fjärrvärmen att svetsas in, för att göra det möjligt att använda fjärrvärme under byggtiden för att bland annat torka plattan. Tack vare att fjärrvärme kopplas in kan en viss mängd el besparas som istället kan användas för att ladda fordon på terminalen.

Mot en hållbar framtid
Solör Bioenergi beräknar leverera 1,5 GWh fjärrvärme årligen från fjärrvärmeanläggningen i Marjarp. Fjärrvärmen i Falköping är helt fossilfri och eldas enbart på biobränsle, vilket gör att den är märkt med Bra miljöval. I anläggningen används lokala biobränslen såsom flis och bark. Bränslemixen består även av rent träavfall och briketter som är en restprodukt från skogsindustrin. Produktionen av fjärrvärmen i Falköping uppgår årligen till ca 120 GWh energi och omfattar både fjärrvärme och el.

- Det känns väldigt roligt att få leverera fjärrvärme till denna stora satsning med stort fokus på hållbara transporter. Området kommer vara den enskilt största leveranspunkten för Solör i Falköping. Med denna utbyggnad visar vi att Solör är en naturlig spelare mot en mer hållbar framtid, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

Fjärrvärme en del av konceptet
På det nya området beräknas ett stor in- och utflöde av gods hanteras och lagerbyggnader ska hyras ut. Jula Logistics, som är ett eget bolag inom JULA-koncernen, satsar stort på hållbara transporter och har dragit in fem tågspår på området som ska förse tre terminaler med gods. Lagerbyggnaden, som ska hyras ut till olika hyresgäster, är 63 000 kvadratmeter och tågperrongen möter hela 10 000 kvadratmeter. Området förbereds också för att kunna ladda ellastbilar.

- Hållbarhet är nyckeln i allt vi gör och vi arbetar för att skapa hållbara lösningar. Då är fjärrvärme en naturlig del av konceptet och det känns riktigt bra att vi valt detta till vår nya satsning. Fjärrvärmen är igång och vi är väldigt nöjda med samarbetet vi har med Solör Bioenergi, säger Lennart Karlsson, VD Jula Logistics.

För mer information kontakta:
Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst, 070–999 30 62
Lennart Karlsson, VD Jula Logistics, 070-237 83 83
Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme, 070-491 55 95
Pär Westborg, marknadschef Solör Bioenergi, 076-777 76 72

Ämnen

Kategorier

Regioner


Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Kontakter

Pär Westborg

Pär Westborg

Presskontakt Marknadschef +46 767 77 76 72

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Bolaget finns på 300 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä, produktion av biobränsle samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Solör Bioenergi
Box 3234
103 64 Stockholm
Sverige